Studia III stopnia

Konkurs Polskiej Akademii Nauk
Utworzono: 21.01.08 12:33
Data aktualizacji: 21.01.08 12:46

Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja dotycząca  konkursu na Nagrodę Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk za najlepszą oryginalną pracę twórczą, której wiodącym autorem jest doktorant z terenu Oddziału,

Ewa Szymańska
specjalista ds. administracyjnych
Uszczegółowienie zasad przebiegu Studiów Doktoranckich oraz kryteria wydziałowe dla ubiegających się o stypendia doktoranckie
Utworzono: 21.02.23 08:18
Data aktualizacji: 21.02.23 11:32

Szanowni Doktoranci,

w zał. uchwała Rady Wydziału z dnia 15 lutego 2021 r. oraz załączniki w sprawie uszczegółowienia zasad przebiegu Studiów Doktoranckich oraz kryteriów wydziałowych dla ubiegających się o stypendia doktoranckie. Zasady obowiązują od nowego roku akademickiego 2021/2022.

mgr Kamila Czerniak
kierownik administracyjny wydziału
Informacje ogólne
Utworzono: 17.05.06 15:48
Data aktualizacji: 20.01.30 14:46

UWAGA!!!

Od roku akademickiego 2019/2020 studia doktoranckie prowadzone są w ramach jednej SZKOŁY DOKTORSKIEJ.

Rekrutacja do szkoły doktorskiej w ramach podanych dyscyplin naukowych przeprowadzana jest przez uczelnię.

Szczegóły -  https://www.put.poznan.pl/pl/rekrutacja/szkola-doktorska

 

Studia doktoranckie prowadzone przez Wydział Inżynierii Mechanicznej stanowią realizację postanowień Unii Europejskiej dotyczących tworzenia trójstopniowego systemu edukacyjnego i w swoim obecnym kształcie są studiami trzeciego stopnia, zgodnymi z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia te mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i obrony pracy doktorskiej. Umożliwiają również zdobycie kwalifikacji do zawodu nauczyciela akademickiego. Stanowią też podstawę do dalszego prowadzenia pracy naukowej i doświadczalnej lub projektowej w dziedzinie nauk technicznych. Umożliwiając zdobycie stopnia doktora nauk technicznych, studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej dostarczają środowisku naukowemu oraz gospodarce wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną.

Podczas czteroletnich studiów doktorant uzyskuje zaawansowaną wiedzę dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych w zakresie wybranej dyscypliny naukowej. Uczestniczy w wykładach i zajęciach według programu zatwierdzonego przez Radę Wydziału. Autorskie zajęcia na Studium Doktoranckim WiM realizują wysoko kwalifikowani specjaliści Politechniki Poznańskiej. Równolegle doktorant prowadzi badania naukowe, uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych, opracowuje referaty i artykuły pod kierunkiem opiekuna naukowego posiadającego naukowy tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, współuczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz przygotowuje rozprawę doktorską.

Wydział prowadzi studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Tryb prowadzenia studiów: stacjonarny, niestacjonarny
Zasady przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Opłaty: opłata za semestr studiów niestacjonarnych zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Rektor

Regulamin studiów doktoranckich http://www.put.poznan.pl/pl/informacje-o-studiowaniu/regulaminy

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Kontakt
Utworzono: 17.05.06 15:31
Data aktualizacji: 20.10.07 07:42

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. inż. Beata Starzyńska tel. 61 665 2741

Konsultacje w każdą środę w godzinach 13:30- 15:00 w pokoju 306 (budynek BM)

Informacji na temat:

- studiów doktoranckich udziela mgr Agnieszka Chęcińska oraz Ewa Szymańska tel. 61 665 2362

- przewodu doktorskiego udziela Ewa Szymańska tel. 61 665 2362

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Samorząd Doktorantów - WiM
Utworzono: 18.09.21 16:47
Data aktualizacji: 20.12.08 14:02

Aleksandra Pawlak       aleksandra.ar.pawlak@doctorate.put.poznan.pl
Marcin Białek               marcin.r.bialek@doctorate.put.poznan.pl
Natalia Wierzbicka       natalia.wierzbicka@put.poznan.pl
Paweł Zawadzki           pawel.zawadzki@put.poznan.pl
 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Pliki do pobrania
Utworzono: 18.07.18 13:20
Data aktualizacji: 20.01.30 14:46

Pliki do pobrania

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Stypendia
Utworzono: 17.05.06 18:23
Data aktualizacji: 20.01.30 14:46
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Studia Doktoranckie WiM - karty ECTS
Utworzono: 19.02.06 09:43
Data aktualizacji: 20.07.07 15:00

Ramowy program studiów - karty ECTS

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "NanoBioTech"
Utworzono: 18.07.18 13:28
Data aktualizacji: 20.08.26 07:10

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "NanoBioTech"

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 181003155852_regulamin.pdf99.29 KB
PDF icon 200826070821_interdyscyplinarne_studia_doktoranckie_nanobiotech.pdf359.24 KB
Plik 180827121819_isd_klauzula_informacyjna_dla_potrzeb_rekrutacji_-_studia_doktoranckie.docx50.29 KB
PDF icon 180718132823_nanobiotech_rekrut_w_2018_na_wtch_2.pdf571.63 KB
Plik 180718132823_isd_nanobiotech_formatka_zal_nr_1.docx1.31 MB
Plik 180718132823_isd_nanobiotech_formatka_zal_nr_2.docx1.31 MB
Plik 180718132823_isd_nanobiotech_formatka_zal_nr_3.docx1.31 MB
Plik 180718132823_isd_nanobiotech_formatka_zal_nr_4.docx1.31 MB
PDF icon 180724131317_ramowy_plan_isd_nanobiotech.pdf706.48 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_2_r_ii_sem_4_wf_ump.pdf493.45 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_ii_sem_3_ichb.pdf499.62 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_ii_sem_3_wf_ump.pdf491.73 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_ii_sem_3_wtch_pp.pdf487.04 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_ii_sem_4_wbmiz_pp.pdf484.38 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_ii_sem_4_wf_ump.pdf496.88 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_iii_sem_5_ichb.pdf489.12 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_iii_sem_5_wtch_pp.pdf480.52 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_iii_sem_6_ichb.pdf488.4 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_iii_sem_6_wbmiz_pp.pdf494.04 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_iii_sem_6_wtch_pp.pdf491.01 KB
PDF icon 181214123946_ects_do_wyboru_1_ichb.pdf489.44 KB
PDF icon 181214123946_ects_do_wyboru_1_wbmiz_pp.pdf488.33 KB
PDF icon 181214123946_ects_do_wyboru_1_wf_ump.pdf501.8 KB
PDF icon 181214123946_ects_do_wyboru_1_wtch_pp.pdf495.83 KB
PDF icon 181214123946_ects_do_wyboru_2_ichb.pdf817.75 KB
PDF icon 181214123946_ects_do_wyboru_2_wbmiz_pp.pdf482.47 KB
PDF icon 181214123946_ects_do_wyboru_2_wf_ump.pdf572.2 KB
PDF icon 181214123946_ects_do_wyboru_2_wf_wtch_pp.pdf350.21 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych