Specjalności - I stopień, studia niestacjonarne

MCH

Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych
Opis:

Utrzymanie ruchu jest koniecznym działaniem każdego przedsiębiorstwa, niezbędne jego elementy to automatyzacja i nadzorowanie systemu produkcyjnego. Pozwala na zdecydowane wydłużenie bezawaryjnego użytkowania urządzeń m.in. poprzez ograniczenie tam, gdzie jest to konieczne i możliwe, bezpośredniego udziału człowieka oraz analizę danych charakteryzujących eksploatację. Absolwenci specjalności Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych będą przygotowani do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

W ramach zajęć przekazana będzie studentom wiedza i umiejętności dotyczące diagnozowania, automatyzacji i nadzorowania procesów produkcyjnych oraz organizacji utrzymania ruchu. Prace przejściowe i dyplomowe pozwolą na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności przy rozwiązywaniu praktycznych problemów inżynierskich.

Przedmioty:
 • Systemy i urządzenia diagnostyki maszyn   10w  8lab
 • Organizacja i utrzymanie ruchu   8w  8lab
 • Nadzorowanie sterowaniem procesami przemysłowymi   8w  8lab
 • Analiza wymiarów i GPS   8w  8lab
Przedmioty obieralne:

Ze względu na panującą epidemię przedmioty obieralne dla studentów niestacjonarnych nie zostały jeszcze zatwierdzone.

Lista potencjalnych przedmiotów obieranych:

 • Obsługiwanie i utrzymanie ruchu maszyn 8w 8lab
 • Wibroakustyka 8w 8lab
 • Wibronika 8w 8lab
 • Systemy pomiarowe 8w 8lab
 • Analiza wyników i szacowanie niepewności 8w 8lab
 • Obróbka i analiza sygnałów pomiarowych 8w 8lab
Obszary prac:
 • Tworzenie systemów monitorowania stanu technicznego wybranych maszyn urządzeń lub ich podzespołów.
 • Opracowywania metodyki kontroli międzyoperacyjnej i poprodukcyjnej elementów maszyn i urządzeń lub testowania gotowych wytworów.
 • Poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań technicznych i prac konstrukcyjnych w zakresie budowy np. sensorów, urządzeń i przyrządów do monitorowania wybranych parametrów produkcyjnych.
 • Opracowywanie nowych technik i metod cyfrowego przetwarzania sygnałów, pozwalających np. na detekcję i śledzenie zjawisk, które mogą być podstawą pozyskiwania informacji użytecznych w procesie nadzorowania, a także sterowania procesami produkcyjnymi .
 • Tworzenie aplikacji mobilnych np. telemonitoringu, powiadamiania o sytuacjach przed awaryjnych itp., a także zdalnego sterowania.
 • Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w procesie automatyzacji procesu samouczenia i samoorganizacji systemów monitorująco-diagnozujących.
 • Zrobotyzowane systemy do analizy cech geometrycznych części maszyn i urządzeń.
 • Konstrukcja multisensorowego przyrządu do pomiaru odchyłki okrągłości i walcowości.
 • Konstrukcja systemów do pneumatycznych pomiarów wielkości geometrycznych.
 • Pneumatyczny system kontroli czynnej wielkości geometrycznych.
 • Zastosowanie termowizji do nadzorowania systemów produkcyjnych.
 • Zastosowania metod informatycznych do automatyzacji i nadzorowania systemów produkcyjnych.
 • Inteligentne układy pomiarowe do automatyzacji i nadzorowania systemów produkcyjnych.
 • Zdalne metody nadzorowania systemów produkcyjnych.
 • Opracowanie procedur diagnostycznych do oceny termalnej stanu technicznego maszyn i urządzeń.
 • Opracowanie rozwiązań pozwalających na przewidywania zjawisk termicznych.
 • Opracowanie procedur badawczych, oprogramowania oraz zastosowanie termowizji pasywnej i aktywnej do nadzoru i poprawy procesów produkcyjnych.
 • Ocena jakości wykonania oraz stanu zużycia części maszyn w skali nano, mikro i makro.
 • Inżynieria odwrotna pozwalająca na odtworzenie zużytych podzespołów lub konstrukcję ulepszonych rozwiązań.
 • Badania nieniszczące za pomocą pomiarowego rentgenowskiego tomografu komputerowego.
 • Ocena jakości montażu mechanizmów po oraz badania in-situ.
 • Ocena stopnia zużycia oraz zjawisk tribologicznych będących efektem eksploatacji.
Przykładowe tematy prac:
 • Nowa specjalność dla kierunu
Prowadzący prace:
 • Zakład Wibroakustyki i Dynamiki Systemów,
 • Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych,
 • Zakład Projektowania Technologii,
 • Zakład Urządzeń Mechatronicznych
Konstrukcje mechatroniczne
Opis:

Specjalność Konstrukcje mechatroniczne umożliwia studentom poszerzenie wiedzy o podstawy teoretyczne, związane z konstruowaniem urządzeń mechatronicznych oraz o zagadnienia programowania urządzeń sterowanych numerycznie. Absolwent specjalności Konstrukcje mechatroniczne jest przygotowany do projektowania konstrukcji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi np.: techniki wirtualne, szybkie prototypowanie, zastosowanie maszyn CNC i automatów pomiarowych.

Przedmioty:
 • MES   10w  10lab  
 • Projektowanie mechatroniczne   8w  6p
 • Elektroniczne układy wykonawcze i pomiarowe   8w  6p
 • Sterowanie urządzeniami przemysłowymi   8w  10p
Przedmioty obieralne:
 • Elektrohydraulika i elektropneumatyka   8w  8lab
 • Środowisko wirtualne w projektowaniu   8w  8lab
 • Obsługiwanie i utrzymanie ruchu maszyn   8w  8lab
 • Rapid prototyping i rapid manufacturing   8w  8lab
 • Napędy urządzeń mechatronicznych   8w  8p
Obszary prac:
 • Konstrukcja urządzeń mechatronicznych
 • Układy sterowania
 • Konstrukcja stanowisk mechatronicznych
Przykładowe tematy prac:
 • Konstrukcja manipulatora do pobierania próbek laboratoryjnych z linii produkcyjnej
 • Konstrukcja automatycznej rozwieranej jednoskrzydłowej bramy wjazdowej z łamanym skrzydłem
 • Konstrukcja urządzenia do badania czołowych połączeń spawanych ultradźwiękami
 • Konstrukcja mechanicznej giętarki do rur
 • Konstrukcja części mechanicznej pojazdu wielośladowego
 • Samojezdna kosiarka sterowana modułem radiowym
 • Konstrukcja i sterowanie układu napędowego lustra słonecznego
 • Projekt napędu posuwowego maszyny do frezowania materiałów miękkich
 • Konstrukcja napędu automatycznych drzwi wahadłowych
 • Konstrukcja stanowiska do pomiarów odchyłek kształtu
 • Konstrukcja tempomatu adaptacyjnego
 • Konstrukcja obcinarki naddatków opakowań z tworzyw sztucznych
 • Projekt napędu i sterowania bramy przesuwnej
 • Projekt opuszczanej szafki kuchennej
 • System do akwizycji danych pomiarowych z głowicy laserowej
 • System do wyznaczania charakterystyki skokowej pneumatycznych przetworników długości
 • Komputerowy system sterowania napędem X−Y głowicy pomiarowej
 • Stanowisko badawcze do oceny właściwości dynamicznych przetworników pneumatycznych
 • Stanowisko do wyznaczania charakterystyki statycznej przetworników długości
 • Zastosowanie algorytmu rozpoznawania twarzy osób niepełnosprawnych w wideodomofonie
 • Konstrukcja urządzenia do zgniatania butelek PET
 • Konstrukcja bezdotykowego podajnika płynów
 • Identyfikowanie powierzchni w odlewie zmierzonym systemem fotogrametrycznym
 • Układ pomiarowy do poziomowania przedmiotu obrabianego
 • Stanowisko do symulacji sterowania procesem napełniania pojemnika
 • Konstrukcja głowicy obrotowej wykrywającej położenie źródła sygnału
 • Konstrukcja urządzenia sterującego pojazdem za pomocą gestów
 • System do pomiaru wałeczków łożyskowych
 • Projekt urządzenia do automatycznego strojenia gitary
 • Konstrukcja zdalnie sterowanego robota mobilnego
 • Konstrukcja inteligentnego panelu dotykowego
 • Moduł nastawczy pozycjonowania kamery termowizyjnej
 • Stanowisko do badania geometrycznych właściwości rozdzielczościowych systemów termowizyjnych
 • Stanowisko do badań hamulców z cieczą MR
 • Projekt chwytaka pneumatycznego zintegrowanego z systemem sterowania robota KUKA
 • Projekt przenośnika zintegrowanego z systemem sterowania robota KUKA
 • Konstrukcja stanowiska do pomiarów topografii powierzchni
 • Konstrukcja stanowiska do pomiarów gwintów drobnozwojnych
 • Konstrukcja zespołów napędowych oraz zasilania modelu 3-osiowego manipulatora
 • Konstrukcja obcinarki naddatków technologicznych pojemników wytwarzanych z tworzyw sztucznych metodą rozdmuchu
 • Projekt konstrukcji mechanicznej manipulatora 5-osiowego
 • Konstrukcja frezarki CNC do płytek PCB
 • Konstrukcja sortownika z elementem decyzyjnym
 • Konstrukcja drukarki 3D wykorzystującej nić z tworzyw sztucznych
 • Konstrukcja zdalnie sterowanego manipulatora drogą radiową
 • Projekt urządzenia mechatronicznego do frezowania w laminacie PCB
 • Stanowisko badawcze z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi
 • Projekt interferometrycznego światłowodowego czujnika temperatury
Prowadzący prace:
 • Instytut Technologii Mechanicznej (WBMiZ)
  • Zakład Urządzeń Mechatronicznych
  • Zakład Maszyn Technologicznych
  • Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Dodatkowe Informacje:

MiBM

Inżynieria mechaniczna
Opis:

Absolwent  specjalności  Inżynieria mechaniczna poza wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu obróbki skrawaniem i technologii maszyn, uzyskuje umiejętność projektowania procesów technologicznych obróbki i montażu wspomaganego systemami CAx. Projekty wykonywane podczas studiów w powiązaniu z przemysłem umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania kompleksowych problemów w przedsiębiorstwie oraz nauczą nowoczesnego podejścia do projektowania procesów technologicznych i montażu przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

Przedmioty:
 • Zaawansowane procesy wytwarzania   16w  8lab
 • Projektowanie procesów technologicznych II   12w  8p
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych   12w  8lab
 • Zaawansowane procesy montażowe   8w  6lab
 • Metody obliczeniowe mechaniki konstrukcji   10w  10ćw
Przedmioty obieralne:
 • Dobór narzędzi i parametrów skrawania           8w  8ćw
 • Technologiczność konstrukcji   8w  8ćw
 • Diagnostyka i nadzorowanie systemów wytwarzania   8w  8lab
 • Podstawy technologii montażu   8w  8lab
 • MES   8w  8lab
Obszary prac:
 • Obróbka skrawaniem
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Montaż
 • Systemy CAx
 • Metrologia
Przykładowe tematy prac:
 • Projektowanie, mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych obróbki i montażu,
 • Wykorzystanie systemów CAx do projektowania stanowisk montażu i symulacji procesu montażu,
 • Technologie uzębień i uzwojeń, badania eksploatacyjne narzędzi do obróbki kół zębatych,
 • Kształtowanie warstwy wierzchniej,
 • Badanie ostrzy skrawających niepowlekanych oraz powlekanych powłokami twardymi i supertwardymi
 • Optymalizacja, modelowanie oraz symulacja procesów technologicznych obróbki i montażu,
 • Ustalanie najkorzystniejszej (optymalnej) kolejności montażu części i zespołów maszyn,
 • Analiza technologiczności konstrukcji części, zespołów i wyrobów,
 • Wyrównoważenie (balansowanie) linii montażowych z wykorzystaniem algorytmów heurystycznych, genetycznych i ewolucyjnych
 • Porównanie wybranych operacji tokarskich i szlifierskich pod kątem ekonomiki obróbki, dokładności i jakości warstwy wierzchniej.
 • Dobór materiałów narzędziowych do toczenia, wiercenia i frezowania stali nierdzewnych, żaroodpornych, stopów tytanu itp.
 • Porównanie parametrów skrawania, zalecanych przez różnych producentów narzędzi, analizy ekonomiczne.
 • Zastosowanie różnych narzędzi z powierzchniami diamentowymi.
 • Postęp w stosowaniu różnych powłok przeciwzużyciowych na narzędziach skrawających.
 • Analiza naprężeń w warstwie wierzchniej po różnych operacjach technologicznych
 • Obróbka skrawaniem z dużymi prędkościami (HSM).
 • Laserowe wspomaganie obróbki (Laser Assisted Machining).
 • Zastosowanie zaawansowanych materiałów narzędziowych w obróbce skrawaniem różnych materiałów.
 • Narzędzia do obróbki zahartowanej stali i żeliwa.
 • Minimalna grubość warstwy skrawanej i jej aspekty praktyczne.
 • Nadzorowanie procesu skrawania z wykorzystaniem sieci neuronowych.
 • Nowe konstrukcje głowic frezarskich do obróbki zgrubnej i dokładnej.
 • Nowe rozwiązania systemów narzędziowych do toczenia, wiercenia i frezowania.
 • Aspekty ekonomiczne tzw. obróbki kompletnej.
 • Frezowanie czołowe zahartowanych stali (problemy dokładności obróbki i zużycia narzędzi).
 • Dynamika frezowania walcowego i czołowego. Opracowanie programów symulacyjnych, weryfikacja doświadczalna modeli teoretycznych.
 • Analiza dokładności otworów wierconych w zahartowanych stalach.
 • Próby hybrydowej obróbki (laserowe hartowanie i toczenie) stali narzędziami konwencjonalnymi i specjalnymi.
 • Mikrogeometria ostrzy narzędzi skrawających.
 • Mikrogeometria powierzchni obrobionej po skrawaniu precyzyjnym.
 • Prognozowanie chropowatości powierzchni obrobionej.
 • Obróbka zahartowanych stali i żeliwa narzędziami z określoną geometrią ostrza (toczenie, frezowanie, wiercenie i rozwiercanie).
 • Dokładność obróbki zahartowanych stali.
 • Próby sztywności statycznej i dynamicznej różnych elementów i zespołów obrabiarek i narzędzi
 • Wiertła do wiercenia zahartowanych stali.
 • Projektowanie narzędzi składanych z wykorzystaniem systemów CAD.
 • Opracowanie oprzyrządowania do analizy makro i mikrostruktur warstwy wierzchniej po zahartowaniu laserem i toczeniu.
Prowadzący prace:
 • Instytut Technologii Mechanicznej
  • Zakład Obróbki Skrawaniem
  • Zakład Projektowania Technologii
  • Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Dodatkowe Informacje:
Konstrukcja maszyn i urządzeń
Opis:

Specjalność Konstrukcja maszyn i urządzeń jest przeznaczona dla studentów pragnących poznać nowoczesne metody projektowania maszyn oraz urządzeń technologicznych, w powiązaniu z ich wykonawstwem i badaniami. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do twórczej pracy konstrukcyjnej w szerokim zakresie tematycznym, w szczególności: obrabiarek CNC, oraz współczesnych maszyn i urządzeń technologicznych.

Przedmioty:
 • Konstrukcja oprzyrządowania technologicznego   6w  10p
 • Projektowanie maszyn technologicznych   6w  10p
 • Hydraulika i pneumatyka   8lab
 • Wytrzymałość konstrukcji cienkościennych   10w  8ćw
 • Metody obliczeniowe mechaniki konstrukcji   10w  10ćw
Przedmioty obieralne:
 • Stateczność konstrukcji   8w  8ćw
 • Elektrohydraulika i elektropneumatyka   8w  8lab
 • Programowanie obrabiarek CNC   8w  8lab
 • Programowanie robotów przemysłowych   8w  8lab
 • Obsługiwanie i utrzymanie ruchu maszyn   8w  8lab
Obszary prac:
 • Projektowanie maszyn i urządzeń stosowanych zwłaszcza w budowie maszyn
 • Projektowanie oprzyrządowania technologicznego
 • Projektowanie stanowisk produkcyjnych
Przykładowe tematy prac:
 • Konstrukcja automatycznej owijarki do palet
 • Konstrukcja urządzenia buforującego w linii technologicznej napełniania kremu
 • Opracowanie procedury badań w celu zakwalifikowania prototypu do wytwarzania przemysłowego
 • Konstrukcja formy do obtrysku elementów metalowych wykorzystywanych przy produkcji złączy elektrycznych
 • Konstrukcja urządzenia do wymiany klocków bocznych w linii do produkcji płyty warstwowej
 • Konstrukcja stołu do poziomowania odlewów
 • Konstrukcja automatycznego przyrządu frezarskiego do bazowania korpusów
 • Konstrukcja ogrodowej lampy wynurzalnej
 • Projekt tokarki do obróbki materiałów miękkich
 • Konstrukcja urządzenia usprawniającego opróżnianie worków w kontenerach IBC
 • Konstrukcja frezarki CNC do wycinania otworów w rurach PVC
 • Konstrukcja krępownika do blach wykorzystywanych do produkcji złączy elektrycznych
 • Modelowanie przekładni epicykloidalnej w systemach CAD
 • Konstrukcja wywrotnicy do samochodów ciężarowych
 • Konstrukcja bezstopniowej przekładni do roweru trekingowego
 • Badania cienkościennych belek ceowych o niestandardowych półkach
 • Model belkowy i płytowy konstrukcji – porównanie wyników obliczeń statycznych
 • Statyka płyt podpartych punktowo w ujęciu metody elementów skończonych
 • Konstrukcja dwustronnej poziomej prasy hydraulicznej
 • Minimalizacja spiętrzenia naprężeń w dnie wypukłym ciśnieniowego zbiornika walcowego
 • Projekt i analiza termiczna zabudowy izolacyjnej linii produkcyjnej płyt trójwartstwowych
 • Instalacja hydrauliczna do produkcji pianki poliuretanowej. Analiza spełnianych funkcji i sposobu ich realizacji.
 • Wytrzymałość poziomych zbiorników cienkościennych o przekrojach kołowym lub prostokątnym
 • Wytrzymałość i stateczność słupa cienkościennego
 • Wytrzymałość belki cienkościennej
 • Wytrzymałość dna elipsoidalnego z króćcem
 • Wytrzymałość ramy płaskiej przestrzennie skręcanej
 • Wytrzymałość zbiornika kulistego na podstawie teorii grubościennych lub cienkościennych powłok
 • Wytrzymałość ramy przyczepy do przewozu rowerów wodnych
 • Wytrzymałość połączenia kołnierzowo – śrubowego
 • Wytrzymałość ramy gąsienicy maszyny do renowacji cieków wodnych
Prowadzący prace:
 • Instytut Technologii Mechanicznej
  • Zakład Maszyn Technologicznych
  • Zakład Projektowania Technologii
  • Zakład Urządzeń Mechatronicznych
 • Instytut Mechaniki Stosowanej
  • Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
 • Instytut Technologii Materiałów
  • Zakład Tworzyw Sztucznych
  • Zakład Odlewnictwa
  • Zakład Obróbki Plastycznej
Spawalnictwo
Opis:

Specjalność  Spawalnictwo obejmuje szeroko rozumianą tematykę i metodologię spajania materiałów w zakresie procesów połączeniowych jak i metod wytwarzania i modyfikacji właściwości warstw wierzchnich. Prezentowane są nowoczesne metody i materiały dodatkowe zapewniające uzyskanie właściwości połączeń niespotykanych dotychczas. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do samodzielnej pracy w zakresie planowania procesowego, doboru metody wytwarzania, zabiegów dodatkowych i materiałów oraz oceny jakości połączeń poprzez wykonanie badań niszczących i nieniszczących wraz z analizą uzyskanych wyników. Wszelkie działanie będzie wykonywane w oparciu o znajomość obowiązujących norm i przepisów adekwatnie do wykonywanej operacji.

Przedmioty:
 • Metalurgia i metaloznawstwo spawalnicze   8w  6lab
 • Technologia spajania i cięcia termicznego   10w  6lab
 • Urządzenia i sprzęt spawalniczy   10w  6lab
 • Projektowanie konstrukcji spajanych   10w  6p
 • Systemy kontroli jakości w spawalnictwie   8w  4lab
 • Techniki komputerowe w spawalnictwie   4ćw
Przedmioty obieralne:
 • Metalurgia spawania   8w  8lab
 • Spawalnicze metody obróbki powierzchniowej   8w  8lab
 • Nowoczesne materiały konstrukcyjne   8w  8lab
 • Inżynieria powierzchni metali i stopów   8w  8lab
Obszary prac:
 • Napawanie laserowe warstw żaroodpornych i żarowytrzymałych w przemyśle
 • Właściwości warstw żaroodpornych i żarowytrzymałych wytworzonych metoda natryskiwania łukowego
 • Właściwości eksploatacyjne napoin żaroodpornych i żarowytrzymałych wykonanych metodą laserową
 • Jakość drutów proszkowych i jej wpływ na właściwości warstw wierzchnich natryskiwanych cieplnie
 • Geometria i mikrostruktura napoin w funkcji składu chemicznego atmosfery gazów ochronnych
 • Właściwości eksploatacyjne i mikrostruktura napoin wykonanych nadstopem typu Inconel 625 w postaci drutu proszkowego
 • Formowanie geometrii spoiny poprzez udział materiału dodatkowego w procesie spawania laserowego
 • Określenie stopnia wymieszania jako funkcji parametrów napawania drutem proszkowym
 • Udział materiału podłoża w napoinach w funkcji ilości warstw i ilości wprowadzonego ciepła napawania
 • Wysokoenergetyczne metody napawania stosowane w przemyśle energetycznym
 • Udział materiału podłoża w napoinie w funkcji wybranych parametrów napawania
 • Spawalnicze metody naprawy kolektora wylotowego silnika spalinowego
 • Właściwości eksploatacyjne warstw wierzchnich wytwarzanych metodami spawalniczymi w przemyśle energetycznym
 • Zmiana właściwości napoin wielowarstwowych z żaroodpornych i żarowytrzymałych nadstopów na osnowie niklu na wybranej stali w funkcji parametrów napawania
 • Właściwości wybranych rodzajów stali i metali nieżelaznych w funkcji parametrów wybranych metod cięcia termicznego
 • Kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej w procesie napawania laserowego
 • Zużycie erozyjne warstw natryskiwanych cieplnie metodą łukową
 • Udział materiału podłoża w napoinie w funkcji wybranych parametrów napawania
 • Technologia spawania rur stalowych dla stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego
 • Warstwy żaroodporne i żarowytrzymałe w postaci napoin i powłok natryskiwanych cieplnie
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych – Laboratorium Spawalnictwa
Technologia przetwarzania materiałów
Opis:

Absolwent specjalności Technologia przetwarzania materiałów uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod projektowania i sterowania procesami wytwarzania wyrobów z metali, tworzyw sztucznych oraz kompozytów. Absolwent tej specjalności ma wiedzę pozwalającą na kształtowanie wyrobów na drodze odlewania, obróbki plastycznej oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych również z zastosowaniem systemów komputerowych CAD/CAE.  Student tej specjalności jest przygotowany do projektowania wyrobów oraz  technologii ich wytwarzania.

Przedmioty:
 • Projektowanie wyrobów odlewanych   10w  8p
 • Projektowanie wyrobów kształtowanych obróbką plastyczną   10w  8p
 • Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych   10w  8p
 • Wspomaganie komputerowe w przetwarzaniu materiałów   12w  12lab
Przedmioty obieralne:
 • Metody badań wyrobów i procesów   8w  8lab
 • Dobór materiałów do wytwarzania wyrobów   8w  8lab
 • Organizacja procesów przetwarzania materiałów w przemyśle   8w  8p
 • Podstawy konstrukcji oprzyrządowania technologicznego   8w  8p
Obszary prac:
 • Wpływ technologii na jakość wyrobów oraz wydajność procesu wytwarzania (projektowanie technologii)
 • Konstrukcja oprzyrządowania do wytwarzania wyrobów
 • Konstrukcja i wyposażenie stanowisk do wytwarzania wyrobów
 • Badania materiałów stosowanych w procesie technologicznym
 • Symulacja procesu wytwarzania wyrobów
 • Recykling
 • Planowanie i sterowanie produkcją - aspekty jakościowe, aspekty logistyczne
Przykładowe tematy prac:
 • Kontrola procesu odlewania ciśnieniowego
 • Ocena dokładności wymiarowej odlewów precyzyjnych
 • Charakterystyka odpadów masy formierskiej
 • Kontrola procesu technologicznego w odlewni żeliwa
 • Kontrola jakości odlewów żeliwnych dla przemysłu maszynowego
 • Proces metalurgiczny otrzymywania tytanu i jego stopów oraz wytwarzanie odlewów    i pian  tytanowych
 • Proces metalurgiczny wytapiania wybranego gatunku staliwa w piecu elektrycznym łukowym
 • Proces technologiczny wytwarzania rdzeni stosowanych  podczas wytwarzania odlewów staliwnych
 • Wytapianie staliwa chromowo-niklowego w piecu indukcyjnym
 • Projekt procesu technologicznego wybranego odlewu
 • Badanie wybranych właściwości rdzeni wytwarzanych w technologii cold box
 • Badanie wybranych właściwości rdzeni wytwarzanych w technologii hot box
 • Wytwarzanie odlewów kompozytowych z osnową ze stopów aluminium
 • Metody badań zanieczyszczeń  niemetalicznych aluminium i jego stopów
 • Projekt oprzyrządowania do wytwarzania form odlewniczych na przykładzie wybranego odlewu artystycznego
 • Projekt eksperymentalnego stanowiska do podciśnieniowego wypełniania form ciekłym metalem
 • Porównanie jakości cięcia blach stalowych wybranymi technikami
 • Regeneracja wybranych części maszyn metodami spawalniczymi
 • Technologia wytwarzania podzespołu stosowanego w samolocie bezzałogowym
 • Wpływ parametrów suszenia na właściwości regranulatów z PET
 • Wpływ technologii wytłaczania na strukturę polioksymetylenu modyfikowanego nanocząstkami POSS
 • Wpływ technologii wytłaczania na właściwości nanokompozytów  na bazie polioksymetylenu (POM)
 • Wpływ parametrów wtryskiwania na jakość wyrobów medycznych
 • Właściwości mieszanin polietylenu z poliamidem 6 modyfikowanych montmorylonitem
 • Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mieszanin polietylenu z poliamidem 6 modyfikowanych montmorylonitem
 • Rozwiązania konstrukcyjne form wtryskowych grzanych indukcyjnie
 • Identyfikacja wad materiałowych w warstwowych kompozytach konstrukcyjnych
 • Wytwarzanie i badania laminatów na osnowie z żywic konstrukcyjnych, w tym uniepalnionych
 • Technologia wytwarzania nakrętek z tworzyw sztucznych
 • Analiza porównawcza systemu wytwarzania różnych typów ram okiennych
 • Wpływ warunków wtryskiwania na właściwości wyrobów z poliwęglanów
 • Zaprojektowanie nowych elementów centrujących oraz kanałów wlewowych dla wybranych form wtryskowych
 • Badanie właściwości PA6 modyfikowanego POSS
 • Wytwarzanie i charakterystyka kompozytów z modyfikowanego polipropylenu
 • Opracowanie technologii kształtowania osłony traka LT70
 • Analiza procesu wywijania obrzeży otworów metodą Flowdrill
 • Opracowanie technologii kształtowania elementów przewodzących bezpieczników topikowych
 • Konstrukcja narzędzi doświadczalnych i próby technologiczne ściskania rurowych elementów grzejnych
 • Korekta geometrii stempla do wyciskania denek samochodowych filtrów paliwa gazowego
 • Zaprojektowanie przyrządu do pomiaru kąta gięcia rur okrągłych
Prowadzący prace:
 • Instytut Technologii Materiałów
  • Zakład Tworzyw Sztucznych
  • Zakład Odlewnictwa
  • Zakład Obróbki Plastycznej
Dodatkowe Informacje:

ZiIP

Informatyzacja produkcji
Opis:

Absolwent specjalności Informatyzacja Produkcji uzyskuje szeroką wiedzę na temat informatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz efektywnego wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, nabywa umiejętności związane z:

 • projektowaniem systemów baz danych,
 • wykorzystaniem komputerowych systemów inżynierskich w technicznym przygotowaniu produkcji z zastosowaniem  najnowszych metod projektowania wyrobu,
 • symulacji procesów produkcyjnych.
Przedmioty:
 • Inżynierskie bazy danych   10w  8lab
 • Systemy CAE dla procesów wytwarzania   10w  8lab
 • Rzeczywistość wirtualna i szybkie prototypowanie   10w  16lab  10p
Przedmioty obieralne:
 • Wizualizacja i nadzorowanie produkcji   8w  8lab
 • Obsługiwanie i utrzymanie ruchu maszyn   8w  8lab
 • Wizualizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych   8w  8lab
 • Narzędzia jakości w inżynierii produkcji   8w  8p
Obszary prac:

Tematy prac dyplomowych obejmują wykorzystanie narzędzi informatycznych do realizacji różnorodnych zadań w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Przykładowe tematy prac:
 • Doskonalenie planowania produkcji w wybranej firmie branży motoryzacyjnej
 • Symulacja pracy elastycznego gniazda produkcyjnego
 • Analiza możliwości zastosowania paneli dotykowych w sterowaniu produkcją
 • Przegląd sposobów manipulacji obiektami w środowisku rzeczywistości wirtualnej
 • Zintegrowane strategie planowania produkcji i zaopatrzenia z wykorzystaniem systemu Dynamics AX
 • Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej oprzyrządowania do regeneracji głowic silników samochodowych
 • Projekt urządzenia do manipulacji obiektami w środowisku wirtualnym
 • Wirtualizacja procesów technologicznych wykonywania wyrobów i półwyrobów
 • Modelowanie i symulacja komputerowa procesów technologicznych w przetwarzaniu materiałów, szczególnie w odlewnictwie
 • Komputerowe prognozowanie struktury i stanu jej jakości oraz lokalnych właściwości mechanicznych dla potrzeb systemów sterowania jakością, szczególnie w odlewnictwie
 • Identyfikacja jakości wyrobów i półwyrobów za pomocą badań nieniszczących (NDT+), metodami VT, RT, MT, UT, PT, z uwzględnieniem raportowania badań i wprowadzania do systemów zarządzania jakością w ramach ERP
 • Eksperymentalne struktury i sposoby pozyskiwania danych produkcyjnych w integracji z systemami klasy ERP
Prowadzący prace:
 • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Instytut Technologii Mechanicznej
 • Laboratorium CAD/CAE Technologii Materiałów
 • Instytut Mechaniki Stosowanej
Dodatkowe Informacje:
Logistyka przedsiębiorstwa produkcyjnego
Opis:

Absolwent  specjalności  Logistyka przedsiębiorstwa produkcyjnego uzyskuje szeroką wiedzę z zakresu oddziaływania logistyki na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.  Wiedza oraz umiejętności absolwenta tej specjalności pozwalają na podjęcie przez niego zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w których prawidłowo opracowane procesy logistyczne przyczyniają się do zwiększenia sprawności funkcjonowania i konkurencyjności.

Przedmioty:
 • Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji   30w  10p
 • Zarządzanie zapasami i magazynem   12w  6ćw
 • Logistyka gospodarki odpadami   10w  4p
Przedmioty obieralne:
 • Opakowania w procesach logistycznych   10w  6ćw
 • Znakowanie i identyfikacja wyrobów   10w  6ćw
 • Systemy zarządzania transportem   8w  8ćw
 • Informatyczne systemy w logistyce przedsiębiorstw   8w  8lab
 • Analiza kosztów procesów logistycznych   8w  8p
 • Zarządzanie logistyczne   8w  8p
 • Automatyzacja procesów magazynowych   8w  8p
Obszary prac:
 • Analiza systemu logistycznego produkcji w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie (obsługa zamówień, wybór dostawców)
 • Logistyka procesów eksploatacji obiektów technicznych
 • Zarządzanie zapasami i magazynem w przedsiębiorstwie
 • Analiza kosztów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie
 • Zastosowanie systemów informatycznych w logistyce przedsiębiorstwa
 • Logistyka gospodarki odpadami
 • Analiza transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie
 • Sterowanie produkcją w łańcuchu dostaw na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Instytut Technologii Mechanicznej
 • Instytut Technologii Materiałów
Systemy produkcyjne
Opis:

W programie specjalności Systemy produkcyjne położono większy nacisk na zagadnienia techniczne właściwe dla inżyniera, pełniącego funkcję menedżera procesów produkcyjnych. Przedmioty są tak dobrane, aby uzyskiwane wykształcenie techniczne było związane z umiejętnościami praktycznymi i wiedzą ogólną, pozwalającą na pracę na różnych stanowiskach. Absolwent zdobywa umiejętności projektowania i eksploatacji systemów produkcyjnych, uzyskując przygotowanie do pracy w nowoczesnych zakładach przemysłowych.

Przedmioty:
 • Projektowanie systemów zrobotyzowanych   10w  8p
 • Sterowanie przepływem produkcji   10w  8lab
 • Projektowanie procesów technologicznych II   10w  8p
 • Zaawansowane procesy wytwarzania   10w  8lab
Przedmioty obieralne:
 • Technologiczność konstrukcji   8w  8ćw
 • Obsługiwanie i utrzymanie ruchu maszyn   8w  8lab
 • Inżynierskie bazy danych   8w  8lab
 • Wizualizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych   8w  8lab
 • Systemy produkcyjne w technologiach materiałowych   8w  8p
 • Transport wewnętrzny i magazynowanie   8w  8p
 • Niekonwencjonalne systemy wytwarzania   8w  8p
 • Narzędzia jakości w inżynierii produkcji   8w  8p
Obszary prac:
 • Analiza systemu produkcyjnego w wybranym zakładzie
 • Proces technologiczny wytwarzania wyrobu
 • Wykorzystanie systemów komputerowych wspomagających produkcję i zarządzanie
 • Wykonanie modernizacji systemu produkcyjnego w zakładzie produkcyjnym
 • Analiza procesu przygotowania produkcji
 • Analiza kosztów produkcji w wybranym zakładzie
 • Wpływ systemu produkcyjnego na:
  • jakość produkowanych wyrobów
  • logistykę przedsiębiorstwa
Przykładowe tematy prac:
 • Analiza systemu produkcyjnego w wybranym zakładzie
 • Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji w wybranym zakładzie
 • Proces technologiczny wytwarzania wyrobu (odlewnictwo, obróbka plastyczna, obróbka ubytkowa, montaż, przetwórstwo tworzyw sztucznych)
 • Organizacja stanowisk produkcyjnych (analiza pracy stanowiska, opracowanie koncepcji usprawnienia pracy stanowiska)
 • Analiza przepływu materiału w procesach wytwarzania - gniazda technologiczne i przedmiotowe, komórki produkcyjne, rozmieszczenie modułowe stanowisk produkcyjnych
 • Projektowanie (technologiczne i organizacyjne) linii produkcyjnych i montażowych - wyrównanie czasu pracy poszczególnych stanowisk linii
 • Analiza możliwości stosowania technologii grupowej - projektowanie przepływu materiałów
 • Analiza zdolności jakościowej procesów wytwórczych
 • Analiza kosztów produkcji w wybranym zakładzie
 • Wpływ organizacji systemu produkcyjnego na jakość produkowanych wyrobów oraz procesy logistyczne przedsiębiorstwa
 • Sterowanie procesami systemu produkcyjnego (opracowanie harmonogramów według różnych cykli wytwórczych, sterowanie produkcją w przypadku przepływu ssącego)
 • Analiza ograniczeń systemu produkcyjnego (wąskich gardeł), sterowanie pracą wąskiego gardła, analiza możliwości likwidacji wąskich gardeł
 • Doskonalenie systemu produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie
 • Ocena zdolności produkcyjnej - analiza działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcyjnej systemu produkcyjnego lub usługowego
 • Procesy logistyczne przedsiębiorstwa (analiza kosztów procesów logistycznych, wyznaczanie zapasów bezpieczeństwa)
 • Wykorzystanie narzędzi oszczędnego wytwarzania (lean manufacturing) do usprawnienia działania systemu produkcyjnego
 • Wykorzystanie systemów komputerowych wspomagających zarządzanie w firmie (systemy MRP, MRP II, ERP)
 • Modernizacja systemu produkcyjnego w zakładzie produkcyjnym
 • Szybkie przezbrajanie urządzeń technologicznych (SMED) - opracowanie koncepcji związanej z przezbrajaniem stanowisk w wybranym przedsiębiorstwie
 • Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie (TPM)
 • Ergonomia i diagnostyka maszyn
 • Analiza ergonomiczna wybranych stanowisk pracy w systemie produkcyjnym
 • Ocena ryzyka zawodowego wybranych stanowisk  pracy w systemie produkcyjnym
 • Ocena bezpieczeństwa maszyn na wybranym przykładzie
 • Badanie zagrożenia hałasem na wybranym stanowisku pracy
 • Diagnostyka energetyczna systemu człowiek - zmechanizowane narzędzie ręczne
 • Diagnoza ergonomiczna stanowiska pracy w systemie produkcyjnym
 • Analiza zagrożenia hałasem w wybranych pomieszczeniach
Prowadzący prace:
 • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Instytut Technologii Mechanicznej
  • Zakład Projektowania Technologii
  • Zakład Maszyn Technologicznych
  • Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
 • Instytut Mechaniki Stosowanej
  • Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów
 • Instytut Technologii Materiałów
  • Zakład Tworzyw Sztucznych
  • Zakład Odlewnictwa
  • Zakład Obróbki Plastycznej
Zarządzanie jakością
Opis:

W specjalności zarządzanie jakością główny nacisk będzie położony na projektowanie i eksploatację systemów zarządzania jakością. Absolwent specjalności nabywa umiejętności rozwiązywania problemów związanych z planowaniem, zapewnieniem oraz doskonaleniem jakości wyrobów i procesów w przedsiębiorstwie; projektowaniem, wdrażaniem i doskonaleniem systemów zarządzania jakością. Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje menedżerskie oraz techniczne ukierunkowane na zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Ma możliwość pracy jako pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością, menedżer jakości, auditor wewnętrzny oraz w firmach doradczych.

Przedmioty:
 • Metody i narzędzia zarządzania jakością   8w  10ćw
 • Projektowanie eksperymentów  6w  8lab
 • Systemy pomiarowe   10w  10lab
 • Statystyczne sterowanie procesami   10w  10ćw
Przedmioty obieralne:
 • Ekonomika jakości   12w  4ćw
 • Lean Six Sigma   8w  8ćw
 • Wizualizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych   8w  8lab
 • Wady wyrobów i badania nieniszczące   8w  8p
Obszary prac:
 • Metody oraz formy kontroli jakości w cyklu życia wybranego wyrobu
 • Badanie zdolności jakościowej maszyn i procesów
 • Analiza porównawcza TQM oraz Six – Sigma
 • System jakości w laboratorium
 • Projektowanie SZJ
 • Badanie satysfakcji klientów przedsiębiorstwa
 • Projektowanie zintegrowanych systemów zarządzania
 • Problemy wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania środowiskiem
 • Wykorzystanie metod i narzędzi jakości w rozwiązywaniu problemów jakościowych
 • Wykorzystanie technik organizatorskich do opisu, analizy oraz doskonalenia procesów przedsiębiorstwa
 • Analiza kosztów jakości w przedsiębiorstwie
 • Znaczenie kultury organizacji w kształtowaniu jakości procesów pracy
 • Badanie satysfakcji pracowników jako czynnika oddziałującego na jakość procesów pracy

 

Przykładowe tematy prac:
Prowadzący prace:
 • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Dodatkowe Informacje: