Komisje Rady Wydziału

WYDZIAŁOWA KOMISJA KONKURSOWA DS. ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

dr inż. Krzysztof Grześkowiak - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego NSZZ "Solidarność"
dr inż. Jan Uniejewski - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego ZNP

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

mgr Kamila Czerniak - sekretarz
mgr inż. Natalia Wierzbicka - przedstawiciel doktorantów
Hugo Jammes - przedstawiciel studentów

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

dr hab. inż. Olaf Ciszak - przewodniczący
dr inż. Krzysztof Grześkowiak - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego NSZZ "Solidarność"
dr inż. Jan Uniejewski - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego ZNP

WYDZIAŁOWA KOMISJA DO SPRAW BUDŻETU I FINANSÓW

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DO SPRAW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

dr inż. Magdalena Diering - przewodnicząca
dr hab. inż. Bartosz Gapiński - prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
dr inż. Krzysztof Grześkowiak - prodziekan ds. studiów stacjonarnych
Hugo Jammes - przedstawiciel studentów
Aleksandra Stróżyk - przedstawiciel studentów

DZIEKAŃSKA KOMISJA DO SPRAW KSZTAŁCENIA

dr inż. Waldemar Matysiak - przewodniczący
dr hab. inż. Bartosz Gapiński - prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
dr inż. Krzysztof Grześkowiak - Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
Hugo Jammes - przedstawiciel studentów
Michał Łużniak - przedstawiciel studentów

DZIEKAŃSKA KOMISJA DO SPRAW NAGRÓD

KOMISJA DOKTORANCKA