Posiedzenia Rady Wydziału

Część informacji zamieszczonych w tym dziale dostępna jest jedynie dla członków Rady Wydziału po wcześniejszym zalogowaniu do systemu eKonto Politechniki Poznańskiej. Linkn do strony eKonto.
Po zalogowaniu należy wybrać z menu zakładkę "Dostępne Systemy" a następnie wybrać link "Wydział Inżynierii Mechanicznej"
Dla komputerów z poza sieci uczelnianej należy najpierw zalogować się do VPN (Virtual Private Network) Link do bramy VPN

piątek, 02.07.2021, godzina 11:00

Poznań, dnia ?? ??? ????

P. T. Członkowie Rady Wydziału
Inżynierii Mechanicznej

    

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 2 lipca 2021 r. o godz. 11 00.

 

Link do  głosowania zostanie rozesłany elektronicznie w terminie późniejszym.

Link do posiedzenia w trybie zdalnym: https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/ola-mqe-jze

Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP w dniach 2-5 lipca 2021 r.
do godz. 10:00.

I Sprawozdanie z Senatu
----------------------------------
II Sprawy osobowe
Sprawa Referujący
1

Protokół komisji konkursowej w sprawie zmiany grupy pracowniczej z badawczo-dydaktycznej na dydaktyczną mgra inż. Tomasza Hermana z Zakładu Wibroakustyki i Diagnostyki Systemów IMS.

Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
2

Protokół komisji konkursowej w sprawie zmiany wymiaru etatu z pełnego na ½ dra inż. Krzysztofa Koteckiego z Zakładu Inżynierii Wirtualnej IMS

Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
3

Protokół komisji konkursowej w sprawie awansowania na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych:

 • dra inż. Wiesława Kuczko z Zakładu Inżynierii Produkcji ITMat,
 • dra inż. Mikołaja Bilskiego z Zakładu Mechaniki Technicznej IMS
Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
4

Protokoły komisji konkursowej w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta na dwa lata:

 • mgra inż. Krzysztofa Łukaszewskiego z Zakładu Inżynierii Produkcji ITMat w grupie pracowników dydaktycznych,
 • mgr inż. Anny Dudkowiak z Zakładu Inżynierii Produkcji ITMat w grupie pracowników dydaktycznych,
 • mgr inż. Magdaleny Żukowskiej z Zakładu Inżynierii Produkcji ITMat w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
5

Protokoły komisji w sprawie przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreślony na stanowiskach asystentów:

 • mgra inż. Bartłomieja Burlagi z Zakładu Inżynierii Wirtualnej IMS w grupie pracowników dydaktycznych ,
 • dra n. med. Adama Pogorzały z Zakładu Mechaniki Technicznej IMS w grupie pracowników dydaktycznych ,
 • mgra inż. Michała Plusta z Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS w grupie pracowników dydaktycznych ,
 • mgra inż. Zbyszko Klockiewicza z Instytutu Konstrukcji Maszyn (1/2 etatu) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
6

Wniosek dra inż. Macieja Obsta w sprawie udzielenia rocznego urlopu naukowego w celu odbycia stażu naukowego za granicą (w terminie 10.2021-06.2022 r.)

Czytaj więcej
Dziekan
III Sprawy dydaktyczne
Sprawa Referujący
1

Zmiana nazwy Zespołu ds. jakości kształcenia na Komisje ds. jakości kształcenia

Czytaj więcej
dr inż. K. Grześkowiak
2

Zmiany w programie studiów na kierunku Inżynieria Biomedyczna II stopnia

Czytaj więcej
dr inż. K. Grześkowiak
IV Sprawy bieżące
Sprawa Referujący
1

Protokół Dziekańskiej Komisji ds. nagród  w sprawie wniosków o nagrody specjalne Rektora

Czytaj więcej
prof. E. Stachowska
2

Nowy Regulamin Studiów – informacje

Czytaj więcej
dr inż. K. Grześkowiak
3

Podziękowanie dla Przewodniczącego Wydziałowego Samorządu Studentów

Czytaj więcej
dr inż. K. Grześkowiak
v Wolne głosy i wnioski
---------------------------------- • piątek, 28.05.2021, godzina 11:00

  Poznań, dnia 24.05.2021 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Inżynierii Mechanicznej

      

           

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 28 maja 2021 r. o godz. 11 00.

   

  Link do  głosowania zostanie rozesłany elektronicznie w terminie późniejszym.

  Link do posiedzenia w trybie zdalnym: https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/ola-mqe-jze

  Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP w dniach 28-31 maja 2021 r.
  do godz. 10:00.

   

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  - z posiedzenia w dniu 24 lutego 2021 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. T. Stręk
  2

  - z posiedzenia w dniu 31 marca 2021 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Krawiec
  3

  - z posiedzenia w dniu 28 kwietnia 2021 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. T. Stręk
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Protokół komisji konkursowej w sprawie awansowania na stanowisko adiunkta badawczo- dydaktycznego dr inż. Moniki Knitter z Zakładu Tworzyw Sztucznych ITMat (od 1 czerwca 2021 r.).

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Przedstawienie wyników eAnkiet dotyczących oceny pracowników i przedmiotów przez studentów za semestry zimowy w roku akademickim 2020/2021

  Czytaj więcej
  dr inż. K. Grześkowiak
  2

  Przedstawienie oceny efektów uczenia się dla kierunków: MiBM, ZiIP, MCH, IBM prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej za rok akademicki 2019/2020.

  Czytaj więcej
  dr inż. K. Grześkowiak
  IV Sprawy bieżące
  ----------------------------------
  v Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 12.02.2021, godzina 11:00

  Poznań, dnia 8 lutego 2021 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Inżynierii Mechanicznej

      

           

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 12 lutego 2021 r. o godz. 11 00.

   

  Link do  głosowania zostanie rozesłany elektronicznie w terminie późniejszym.

  Link do posiedzenia w trybie zdalnym: https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/ola-mqe-jze

  Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP w dniach 12-15 lutego 2021 r.
  do godz. 10:00.

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Protokół komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej ITMat (do 30.09.2021 r., pół etatu)

  Czytaj więcej
  Przewodniczący Komisji
  2

  Protokół komisji konkursowej w sprawie awansowania na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego dr. inż. Dominika Wojtkowiaka z Pracowni Podstaw Konstrukcji Maszyn IKM

  Czytaj więcej
  Przewodniczący Komisji
  3

  Protokół komisji konkursowej w sprawie awansowania na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego dr. inż. Karola Grochalskiego z Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech

  Czytaj więcej
  Przewodniczący Komisji
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Uszczegółowienie zasad przebiegu Studiów Doktoranckich oraz kryteria wydziałowe dla ubiegających się o stypendia doktoranckie

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. B. Starzyńska
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Protokół Dziekańskiej Komisji ds. nagród  w sprawie wyników konkursu o Nagrody Dziekana za prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2019/2020.

  Czytaj więcej
  Przewodnicząca komisji
  2

  Protokół Dziekańskiej Komisji ds. nagród  w sprawie wniosków o nagrody specjalne Rektora.

  Czytaj więcej
  Przewodnicząca komisji
  3

  Zatwierdzenie projektu budżetu Wydziału na rok 2021.

  Czytaj więcej
  Przewodniczący Komisji
  v Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 18.12.2020, godzina 11:00

  Poznań, dnia 14.12.2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Inżynierii Mechanicznej

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej, które odbędzie się dnia 18.12.2020  r. o godz. 11:00 w trybie online:

  https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/ola-mqe-jze

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  Sprawozdanie z posiedzenia Senatu PP w dniu 16.12.2020 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Popielarski
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Wyniki eAnkiet – ocena pracowników i przedmiotów przez studentów za semestry zimowy i letni rok akademicki 2019/2020

  Czytaj więcej
  dr inż. K. Grześkowiak
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Sprawozdanie z działalności Wydziału za rok akademicki 2019/2020

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  v Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • poniedziałek, 14.12.2020, godzina 07:00

  Poznań, dnia 11.12.2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Inżynierii Mechanicznej

      

         Uprzejmie proszę o oddanie głosu dnia 14 grudnia 2020 r. w godzinach 7 00-1300

  1. Protokoły komisji konkursowej w sprawie awansowania na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych:
   • dr. hab. inż. Filipa Górskiego z Zakładu Inżynierii produkcji ITMat
   • dr hab. inż. Doroty Czarneckiej-Komorowskiej z Zakładu Tworzyw Sztucznych ITMat
   • dr. hab. inż. Pawła Popielarskiego z Zakładu Odlewnictwa i Tworzyw Sztucznych ITMat
   • dr. hab. inż. Mateusza Barczewskiego z Zakładu Tworzyw Sztucznych ITMat
   • dr. hab. inż. Karola Bula z Zakładu Tworzyw Sztucznych ITMat
   • dr. hab. inż. Krzysztofa Talaśkę z Pracowni Podstaw Konstrukcji Maszyn IKM
   • dr. hab. inż. Bartosza Gapińskiego z Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech
  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  ----------------------------------
  IV Sprawy bieżące
  ----------------------------------
  v Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 25.09.2020, godzina 11:00

  Poznań, dnia 18 września 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Inżynierii Mechanicznej

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 25 września 2020 r. o godz. 11:00. 

  Linki do spotkania i głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP  w dniach 25 - 28 września 2020 r. do godz. 10.00.

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego:

  a) w Zakładzie Inżynierii Produkcji ITMat (na 1 rok),

  b) w Laboratorium Maszyn Inteligentnych ITMech (1/2 etatu - na 1 rok).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta dydaktycznego:

  a) w Zakładzie Inżynierii Produkcji ITMat (2 etaty - na 1 rok),

  b) w Zakładzie Mechaniki Technicznej IMS (na 1 rok),

  c) w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS (na 1 rok),

  d) w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech (na 1 rok).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Protokół komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Laboratorium Maszyn Inteligentnych ITMech (1/2 etatu na czas nieokreślony).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Zatwierdzenie przedmiotów prowadzonych w języku angielskim w ramach programu „ERASMUS +”.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Informacja o wynikach rekrutacji w roku 2020 na studia stacjonarne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  3

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Powołanie Komisji Wydziałowych i Dziekańskich.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Uzupełnienie składu WKW.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Wybory przedstawicieli do Komisji Uczelnianych.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  v Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 03.07.2020, godzina 11:00

  Poznań, dnia 29 czerwca 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Inżynierii Mechanicznej

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 3 lipca 2020 r. WYJĄTKOWO o godz. 11:00.

  Linki do spotkania i głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie Senatu PP  w dniach 3 - 6 lipca 2020 r. do godz. 10.00.

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Wnioski o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego na czas nieokreślony:

  1. mgr inż. Martyna Białecka z Zakładu Mechaniki Technicznej IMS
  2. mgr inż. Arkadiusz Jakubowski z Zakładu Urządzeń Mechatronicznych ITMech
  3. mgr inż. Olga Mysiukiewicz z Zakładu Tworzyw Sztucznych ITMat
  4. mgr inż. Piotr Kieruj z Zakładu Obróbki Skrawaniem ITMech
  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wnioski o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego na czas nieokreślony:

  1. mgr inż. Tymoteusz Lindner z Zakładu Urządzeń Mechatronicznych ITMech
  2. mgr inż. Michał Mendak z Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech
  3. mgr inż. Natalia Swojak z Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech
  4. mgr inż. Natalii Wierzbickiej z Zakładu Projektowania Technologii ITMech
  5. mgr inż. Daniel Wyrwał z Zakładu Urządzeń Mechatronicznych ITMech
  6. mgr inż. Paweł Zawadzki z Zakładu Projektowania Technologii ITMech
  Czytaj więcej
  Dziekan
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów Product Lifecycle Engineering na studiach stacjonarnych II stopnia.

  Czytaj więcej
  prof. A. Hamrol
  IV Sprawy bieżące
  ----------------------------------
  v Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • wtorek, 09.06.2020, godzina 00:00

  Poznań, dnia 5 czerwca 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Inżynierii Mechanicznej

      

            Uprzejmie proszę o elektroniczne głosowanie  w dniach 9 -10 czerwca 2020 r.  na stronie Senatu PP.

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  ----------------------------------
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Opiniowanie wniosków o nagrody Rektora PP za 2019 rok.

  Czytaj więcej
  v Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 29.05.2020, godzina 10:00

  Poznań, dnia 25 maja 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Inżynierii Mechanicznej

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 29 maja 2020 r. WYJĄTKOWO o godz. 10:00.

  Linki do spotkania i głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie Senatu PP  w dniu 29 maja 2020 r. w godz. 7.00-15.00.

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Zmiany w programach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Zmiany w programach studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunkach mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Zmiany w programach studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Zmiany w programach studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  5

  Zmiana nazwy specjalności na studiach niestacjonarnych I i II stopnia dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  6

  Likwidacja studium podyplomowego SP-154 „Technika Współrzędnościowa i Pomiary Błędów Kształtu”.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Przyjęcie wykonania kosztów ogólnowydziałowych za rok 2019.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Przyjęcie planu kosztów ogólnowydziałowych na rok 2020.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Zmiana regulaminu praktyk i zatwierdzenie aneksu do regulaminu praktyk w związku z pandemią.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  v Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 28.02.2020, godzina 12:00

  Poznań, dnia 24 lutego 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Inżynierii Mechanicznej

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej, które odbędzie się dnia 28 lutego 2020 r. o godz. 12:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  Wręczenie listów gratulacyjnych nauczycielom akademickim - Dziekan

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

    Z posiedzenia w dniu 29 stycznia 2020 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  2

    Z posiedzenia w dniu 26 lutego 2020 r.

  Czytaj więcej
  dr inż. K. Grześkowiak
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia:

  • na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Tworzyw Sztucznych ITMat *,
  • na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej ITMat (2 etaty)*.

     * - w przypadku otrzymania stosownych dokumentów

  Czytaj więcej
  Przewodniczący Komisji
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Utworzenie studium podyplomowego „Obróbka ubytkowa i eksploatacja narzędzi skrawających”.

  Czytaj więcej
  dr inż. T.Chwalczuk
  2

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Zatwierdzenie regulaminu Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wniosek dr. inż. Jacka Andrzejewskiego z Instytutu Technologii Materiałów o przyznanie płatnego urlopu naukowego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Opiniowanie wniosków o nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia w roku 2019.

  Czytaj więcej
  Przewonicząca Komisji
  4

  Harmonogram czynności wyborczych (kandydaci na funkcję Dziekana WIM).

  Czytaj więcej
  Przewodniczący WKW
  5

  Informacje o wynikach rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  6

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  v Wolne głosy i wnioski
  ----------------------------------