Posiedzenia Rady Dyscypliny

Część informacji zamieszczonych w tym dziale dostępna jest jedynie dla członków Rady Dyscypliny po wcześniejszym zalogowaniu do systemu eKonto Politechniki Poznańskiej. Linkn do strony eKonto.
Po zalogowaniu należy wybrać z menu zakładkę "Dostępne Systemy" a następnie wybrać link "Wydział Inżynierii Mechanicznej"
Dla komputerów z poza sieci uczelnianej należy najpierw zalogować się do VPN (Virtual Private Network) Link do bramy VPN

piątek, 02.07.2021, godzina 09:00

Poznań, dnia 28 czerwca 2021  r.

P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
Inżynieria Mechaniczna

    

          Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się dnia 2 lipca 2021 r. o godz. 9:00

pod wskazanym poniżej linkiem: https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/ola-gyw-xym

Linki do głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP w dniach
2-5 lipca 2021 r.  do godz. 10.00.

 

I Sprawozdanie z Senatu
----------------------------------
II Sprawy habilitacyjne
Sprawa Referujący
1 Wystąpienie związane z zamiarem wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przez dra inż. Pawła Lonkwica „Zastosowanie metod numerycznych do oceny struktur nośnych”.
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
2 Wyznaczenie komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia dra habilitowanego dr inż. Danuty Matykiewicz.
Czytaj więcej
Przedwoniczący RD
III Sprawy doktorskie
Sprawa Referujący
1 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Tomaszowi Jedlińskiemu (publiczna obrona 11.06.2021 r.)
Czytaj więcej
dr hab. inż. P. Krawiec
2 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Stanisławowi Pabiszczakowi (publiczna obrona 23.06.2021 r.)
Czytaj więcej
dr hab. inż. A. Gessner
3 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgra inż. Stanisława Pabiszczaka
Czytaj więcej
dr hab. inż. A. Gessner
4 Wniosek mgr inż. Jakuba Czyżyckiego o wyznaczenie promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM)
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
5 Wniosek mgra inż. Łukasza Macyszyna o zmianę tematu rozprawy doktorskiej.
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
6 Wniosek promotora o powołanie komisji i wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Łukasza Macyszyna
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
7 Wniosek promotora o powołanie komisji i wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Czyżewskiego.
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
8 Wniosek mgr inż. Agaty Matuszewskiej o umorzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
IV Sprawy bieżące
----------------------------------
V Wolne głosy i wnioski
---------------------------------- • piątek, 28.05.2021, godzina 09:00

  Poznań, dnia 24 maja 2021 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

      

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się w trybie zdalnym 28 maja 2021 r. o godz. 9 00 pod wskazanym poniżej linkiem:

  https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/ola-gyw-xym

  Linki do głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym. Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP w dniach
  28-31 maja 2021 r.  do godz. 10.00.

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1 • z posiedzenia w dniu 28 kwietnia 2021 r.
  Czytaj więcej
  dr hab. T. Stręk
  II Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dra inż. Jacka Andrzejewskiego z Instytutu Technologii Materiałów.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  2 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dra inż. Piotra Siwaka z Instytutu Technologii Mechanicznej
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  III Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. Iwonie Wstawskiej (publiczna obrona 16.04.2021 r.)
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. A. Gessner
  2 Wniosek mgr. inż. Bartłomieja Burlagi o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM)
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  3 Wniosek mgr. inż. Błażeja Góralskiego o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM).
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  4 Wniosek mgr inż. Zuzanny Koniecznej o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM)
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  5 Wniosek mgr. inż. Bohdana Wojciechowskiego o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM).
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  6 Wniosek mgr. inż. Michała Zielinskiego o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM)
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Doktorat wdrożeniowy – rekrutacja na rok akademicki 2021/2022
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. Sz. Wojciechowski
  V Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 23.04.2021, godzina 09:00

  Poznań, dnia 19 kwietnia 2021 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

           

   

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się w trybie zdalnym 23 kwietnia 2021 r. o godz. 9 00 pod wskazanym poniżej linkiem:

  https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/ola-gyw-xym

   

  Linki do głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP w dniach
  23-26 kwietnia  2021 r. do godz. 10.00.

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1 Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 31 marca 2021 r.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Krawiec
  II Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1 Wystąpienie pt.: „Właściwości mechaniczne kompozytów z węglików spiekanych typu WC-Co otrzymywanych w szybkim procesie spiekania iskrowo- plazmowego” dr. inż. Piotra Siwaka z Instytutu Technologii Mechanicznej w związku z zamiarem wszczęcia postępowania habilitacyjnego
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  III Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Marcinowi Jóźwiakowi (publiczna obrona 18.03.2021 r.).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. K. Talaśka
  2 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. Iwonie Wstawskiej (publiczna obrona 16.04.2021 r.).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. A. Gessner
  3 Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Muszyńskiego
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. D. Przestacki
  4 Wniosek mgr. inż. Michała Mendaka o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM).
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  5 Wniosek mgr. inż. Tymoteusza Lindnera o wyznaczenie promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM)
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Powołanie stałej pięcioosobowej Komisji Kwalifikacyjnej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  2 Aktualności
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  V Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 26.03.2021, godzina 09:00

  Poznań, dnia 22.03.2021 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się dnia 26.03.2021 r. r. o godz. 9:00  w formie online:

  https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/ola-gyw-xym

   

  Linki do  głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP w dniach 26-29 marca 2021 r. do godz. 10.00.

   

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1 Sprawozdanie z posiedzenia Senatu PP w dniu 24 lutego 2021 r.
  Czytaj więcej
  dr hab. T. Stręk
  II Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1 Wystąpienie dr. inż. Krzysztofa Mrozka z Instytutu Technologii Mechanicznej związku z zamiarem wszczęcia postępowania habilitacyjnego
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  III Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Wniosek promotora o powołanie komisji i wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Muszyńskiego
  Czytaj więcej
  prof. R. Staniek
  2 Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Jędrzeja Komolki.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  3 Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Stanisława Pabiszczaka.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. A. Gessner
  4 Wniosek mgr inż. Agaty Felusiak-Czyrycy o wyznaczenie promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM)
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  5 Wniosek mgr inż. Martyny Wiciak-Pikuły o wyznaczenie promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM).
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  6 Wniosek mgr. inż. Arkadiusza Kromy o wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM).
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  7 Wniosek mgr. inż. Mateusza Jakubowskiego o wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM).
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Propozycje członków stałej pięcioosobowej Komisji Kwalifikacyjnej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  V Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 12.02.2021, godzina 09:00

  Poznań, dnia 8 lutego 2021 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się dnia 12 lutego 2021 r. o godz. 9:00 w formie online:

  https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/ola-gyw-xym

  Linki do  głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP w dniach
  12-15 lutego 2021 r. do godz. 10.00.

   

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1 Wystąpienie dra inż. Jacka Andrzejewskiego z Instytutu Technologii Materiałów związane z zamiarem wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego ("Zastosowanie kompozytowych układów hybrydowych i mieszanin polimerowych w przetwórstwie tworzyw technicznych”).
  Czytaj więcej
  Przedwoniczący RD
  III Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Mikołajowi Bilskiemu (publiczna obrona 15.01.2021 r.)
  Czytaj więcej
  Przewodnicząca komisji
  2 Wniosek promotora o powołanie komisji i wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Jędrzeja Komolki
  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  3 Wniosek promotora o powołanie komisji i wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Stanisława Pabiszczaka
  Czytaj więcej
  prof. R. Staniek
  4 Wniosek mgr. inż. Wojciecha Paszkowiaka o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM).
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  5 Wniosek mgr inż. Martyny Białeckiej o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM)
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  6 Wniosek mgr. inż. Pawła Brzęka o wyznaczenie promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM).
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  7 Wniosek mgr. inż. Filipa Sarbinowskiego o wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM).
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Aktualności
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  V Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 18.12.2020, godzina 09:00

  Poznań, dnia 14.12.2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się dnia 18.12.2020 r. o godz. 9:00 w formie zdalnej pod wskazanym linkiem:

  https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/ola-gyw-xym

  Linki do głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.
  Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP w dniach 18-21 grudnia 2020 r. do godz. 10.00.

   

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1 Sprawozdanie z posiedzenia Senatu PP w dniu 16.12.2020 r.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Popielarski
  II Sprawy habilitacyjne
  ----------------------------------
  III Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Romanowi Rogackiemu (publiczna obrona 10.12.2020 r.).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  2 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Dominikowi Wojtkowiakowi (publiczna obrona 16.12.2020 r.).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  3 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dominika Wojtkowiaka (publiczna obrona 16.12.2020 r.).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  4 Wniosek o wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Iwony Wstawskiej.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. A. Gessner
  5 Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej mgr inż. Iwony Wstawskiej
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. A. Gessner
  6 Wniosek mgr inż. Agaty Matuszewskiej o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  7 Wniosek mgr. inż. Roberta Salamona o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  8 Wniosek mgr inż. Olgi Mysiukiewicz o wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  9 Wniosek mgr inż. Magdaleny Żukowskiej o wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  10 Wniosek mgr. inż. Arkadiusza Bydełka o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Szkoła Doktorska PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  11 Wniosek mgr. inż. Pawła Imiłkowskiego o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Szkoła Doktorska PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  12 Wniosek mgr inż. Agaty Mrozek o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Szkoła Doktorska PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  13 Wniosek Xaviera Camps Mullurach o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Szkoła Doktorska PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  14 Wniosek mgr. inż. Łukasza Dopierały o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP)
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  15 Wniosek mgr. inż. Krzysztofa Gaszka o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  16 Wniosek mgr. inż. Piotra Kaczmarzyka o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  17 Wniosek mgr. inż. Huberta Kędziory o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego(Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  18 Wniosek mgr. inż. Bartłomieja Krawczyka o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  19 Wniosek mgr. inż. Artura Mellera o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego(Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  20 Wniosek mgr. inż. Adama Poschwalda o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  21 Wniosek mgr. inż. Sebastiana Sobockiego o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  22 Wniosek mgr. inż. Piotra Szymczaka o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  23 Wniosek mgr. inż. Pawła Woźniaka o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  24 Wniosek mgr. inż. Michała Zawady o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  25 Wniosek mgr. inż. Damiana Dziadowca o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP)
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Aktualności
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  V Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 27.11.2020, godzina 09:00

  Poznań, dnia 20 listopada 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 27 listopada 2020 r. o godz. 9:00

  Linki do spotkania i głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP w dniach 27 - 30  listopada 2020 r. do godz. 10.00.

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1 Wystąpienie dr inż. Danuty Matykiewicz z Instytutu Technologii Materiałów w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  III Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Emilowi Wróblewskiemu (publiczna obrona 21.10.2020 r. o godz. 11.00).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Krawiec
  2 Wniosek o zmianę recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. inż. Romana Michalskiego.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. Sz. Wojciechowski
  3 Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Jóźwiaka.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. K. Talaśka
  4 Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr inż. Iwony Wstawskiej.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Istota inżynierii produkcji.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. E. Dostatni
  2 Aktualności.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  V Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 30.10.2020, godzina 09:00

  Poznań, dnia 23 października 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 30 października 2020 r. o godz. 9:00

  Linki do spotkania i głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP w dniach 30 października 2020 r. - 2 listopada 2020 r. do godz. 10.00.

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1 Z posiedzenia w dniu 30 września 2020 r.
  Czytaj więcej
  dr hab. T. Stręk
  2 Z posiedzenia w dniu 28 października 2020 r.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Popielarski
  II Sprawy habilitacyjne
  ----------------------------------
  III Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Romana Rogackiego.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  2 Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Dominika Wojtkowiaka.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  3 Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Jóźwiaka.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  4 Zmiana promotora oraz doprecyzowanie tematu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr inż. Aleksandry Biszczanik.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  5 Zmiana promotora oraz doprecyzowanie tematu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Wałęsy.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  6 Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Damiana Śmierzchalskiego.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Powołanie Komisji ds. nauki i ewaluacji działalności naukowej.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  2 Aktualności.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  V Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 25.09.2020, godzina 09:00

  Poznań, dnia 18 września 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 25 września 2020 r. o godz. 9:00

  Linki do spotkania i głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP  w dniach 25 - 28 września 2020 r. do godz. 10.00.

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy habilitacyjne
  ----------------------------------
  III Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mikołaja Bilskiego.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Jankowska
  2 Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Jedlińskiego.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Krawiec
  3 Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Romana Michalskiego.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. Sz. Wojciechowski
  4 Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Dominika Wojtkowiaka.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. K. Talaśka
  5 Wniosek promotora o powołanie komisji w przewodzie doktorskim mgr. inż. Romana Rogackiego.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Powołanie zastępcy Przewodniczącego Rady.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  2 Powołanie Komisji Rady.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  3 Aktualności.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  V Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 03.07.2020, godzina 09:00

  Poznań, dnia 29 czerwca 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 3 lipca 2020 r. WYJĄTKOWO o godz. 9:00

  Linki do spotkania i głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie Senatu PP  w dniach 3 - 6 lipca 2020 r. do godz. 10.00.

   

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1 Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Ryszardowi Zadrągowi stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych. (Postępowanie rozpoczęto na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Zabłocki
  2 Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Dariuszowi Szewczykowi stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych. (Postępowanie rozpoczęto na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu PP).
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  3 Podjęcie uchwały o nadaniu dr inż. Izabeli Piaseckiej stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych. (Postępowanie rozpoczęto na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. A. Redmer
  III Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Jedlińskiego.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. Jacek Buśkiewicz
  2 Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Romana Michalskiego.
  Czytaj więcej
  prof. M. Wieczorowski
  3 Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mikołaja Bilskiego.
  Czytaj więcej
  dr hab. T. Stręk
  4 Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Dominika Wojtkowiaka.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  5 Zmiana promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Natalii Lewandowskiej.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  6 Umorzenie przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Staśkiewicza.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Sprawy bieżące
  ----------------------------------
  V Wolne głosy i wnioski
  ----------------------------------