Strona Koła Naukowe

Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania Technologii

BRANŻA – BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
Zajmujemy się zastosowaniem  narzędzi informatycznych do projektowania procesów technologicznych, wytwarzania części maszyn i urządzeń.
Opiekun koła – dr inż. Remigiusz Łabudzki

Koło Naukowe Mechatroniki „MECHATRON”

BRANŻA – MECHATRONIKA, AUTOMATYKA, ROBOTYKA
Pogłębiamy wiedzę i umiejętności samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych. Realizujemy prace naukowo-badawcze prowadzone na wydziale. Uczestniczymy w targach i wystawach.
Opiekun koła – dr inż. Dariusz Sędziak

http://www.mechatron.put.poznan.pl/

Koło Naukowe Odlewników

BRANŻA – ODLEWNICTWO, KOMPOZYTY ODLEWANE, RECYKLING, KONSTRUKCJE URZĄDZEŃ
Zajmujemy się odlewnictwem tradycyjnym i precyzyjnym. Wykonujemy modele i odlewy, uczestniczymy w badaniach z zakresu kompozytów odlewanych oraz prowadzimy remonty urządzeń formierskich i odlewniczych. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój technologii i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w naszej branży.
Opiekun koła – dr inż. Paweł Szymański

https://www.facebook.com/kolonaukoweodlewnikow/

Koło Naukowe „PRIME” – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

BRANŻA – ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Zajmujemy się nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, prowadzeniem warsztatów, szkoleń i gier zespołowych, organizowaniem wycieczek do zakładów produkcyjnych, organizowaniem praktyk zawodowych, aktywnym udziałem i pomocą w konferencjach naukowych.
Opiekun koła – dr inż. Justyna Trojanowska

https://www.facebook.com/pg/KoloNaukowePRIME/about/

 

Koło Naukowe „Techniki Wirtualne w Projektowaniu”

 

BRANŻA – WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ, RAPID PROTOTYPING
Zajmujemy się zagadnieniem wirtualnej rzeczywistości, jej zastosowaniem do prowadzenia szkoleń, kursów. Wykorzystaniem technik projektowania hybrydowego do poprawy jakości projektowanych wyrobów.
Opiekun koła – dr inż. Filip Górski

https://www.facebook.com/TechnikiWirtualneWProjektowaniu

Koło Naukowe Biomechaniczne Towarzystwo Studentów „Da Vinci”

BRANŻA – BIOMECHANIKA CZŁOWIEKA
Skupiamy się wokół biomechaniki narządu ruchu człowieka, mechanicznego modelowania tkanek oraz zastosowań współczesnych metod obliczeniowych w zagadnieniach biomechanicznych. Szczególnie interesują nas:
- przeciążenia  narządu ruchu oraz szerokie możliwości wykorzystania systemu BTS Smart do analizy ruchu
- badania aktywności mięśniowej i zastosowanie EMG w rehabilitacji, ergonomii oraz protetyce
- projektowanie protez, ortez oraz implantów
Opiekun koła – dr Tomasz Walczak, mgr inż. Martyna Białecka

http://www.btsdavinci.put.poznan.pl/

 

Koło Naukowe TYTUS

BRANŻA: MECHANIKA, WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI, KONSTRUKCJA I PROJEKTOWANIE, TERMODYNAMIKA, MECHANIKA PŁYNÓW

Obiektem naszych badań jest szeroko pojęta wytrzymałość materiałów i konstrukcji z praktycznymi zastosowaniami w nauce i technice. Badamy wpływ zjawisk mechanicznych, termodynamicznych, elektromagnetycznych na właściwości wytrzymałościowe materiałów i konstrukcji. Nasz zespól to studenci różnych specjalności o różnych zainteresowaniach, których łączy współny cel - idea, przygoda, satysfakcja! Opracowujemy i analizujemy innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne oraz współpracujemy z zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami różnych branż.

Opiekun: dr inż. Maciej Obst, dr Dariusz Kurpisz

https://www.facebook.com/KNTYTUS/

Koło Naukowe MATRIX

BRANŻA: KOMPOZYTY POLIMEROWE, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I MECHANICZNA, PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH, BIOKOMPOZYTY, DRUK 3D

Prowadzimy prace z zakresu przetwórstwa kompozytów polimerowych, badań materiałowych oraz modyfikacji materiałów polimerowych. Istotnym celem działania koła są badania dotyczące biodegradowalnych materiałów polimerowych oraz biokompozytów, w tym materiałów stosowanych w druku 3D.

Opiekun: dr inż. Jacek Andrzejewski

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-naukowe-Matrix-101484587942501

Koło Naukowe Inżynierii Wirtualnej Projektowania IWP

Opiekun: prof. dr hab. inż. Marek Morzyński

Poznańskie Elitarne Towarzystwo Akademickie Rozwoju Dla Aktywnych PETARDA

BRANŻA: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Celem pracy KN jest budzenie zainteresowań naukowych oraz stworzenie członkom warunków do pogłębiania wiedzy, doskonalenia form i metod pracy naukowej, kierowania i zarządzania zespołem poprzez pracę nad fizycznymi projektami z dziedzin pokrewnych Inżynierii Biomedycznej. Dodatkowo umożliwienie zdobywania umiejętności praktycznych poprzez współpracę z gospodarką.

Opiekun: mgr inż. Adam Patalas

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Polonium

BRANŻA: ENERGETYKA JĄDROWA

MSKN Polonium zrzesza osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z Energią Jądrową na świecie oraz pomaga w rozwoju i działalności naukowej członków koła.

Opiekun: mgr inż. Jakub Sierchuła

https://www.facebook.com/MSKNPolonium/

 

Międzywydziałowe Koło Naukowe PUT Solar Dynamics

BRANŻA: ELEKTROMOBILNOŚĆ

Interdyscyplinarny zespół składający się z 30 osób (15 osób z WIM) realizuje kilkanaście mniejszych projektów, które składają się na wspólny cel stworzenia dwuosobowego samochodu elektrycznego wspieranego energią solarną. Zespół podzielony jest na 4 działy: dział nadwozia projektuje i wykonuje karoserię z kompozytu włókna węglowego oraz jest odpowiedzialny za wyposażenie samochodu; dział podwozia realizuje projekt zawieszenia, układ hamulcowy projektuje układ hamulcowy, dział elektryczny odpowiedzialny jest za przetwarzanie energii w pojeździe.

Opiekun: dr hab. inż.Grzegorz Ślaski (WIM), dr hab. inż. Leszek Kasprzyk (WARiE)

https://putsolardynamics.pl/

www.facebook.com/PUTSolarDynamics/

Międzywydziałowe Koło Naukowe PUT MOTORSport

BRANŻA: MOTORYZACJA, MECHANIKA, ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA, KONSTRUOWANIE, WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, AUTONOMIA

Zespół PUT Motorsport to projekt międzywydziałowy, składający się z grupy studentów, którzy nieprzerwanie, od 7 lat, budują bolidy wyścigowe klasy Formula Student, które następnie poddawane są ocenie podczas międzynarodowych zawodów dla uczelni technicznych. W ciągu 6 lat swojej działalności, Zespół, tworząc konstrukcje o napędzie spalinowym, zgromadził na swoim koncie liczne sukcesy, zarówno w konkurencjach statycznych, jak i dynamicznych. W roku 2019 nastąpiła jednak rewolucja, PUT Motorsport, podjął rywalizację rozpoczynając pracę nad pierwszym w historii Zespołu, bolidem elektrycznym, który w roku 2020, zakwalifikował się na 4 rundy zawodów.

Opiekun: dr hab. inż.Grzegorz Ślaski

www.putmotorsport.pl

www.facebook.com/put.motorsport