Informacje Rekrutacja

Studia I stopnia
Utworzono: 21.05.18 10:11
Ostatnia modyfikacja: 21.05.20 20:34

 

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Jeśli masz w sobie “żyłkę” konstruktora i chcesz wiedzieć “jak to jest zrobione”  -  ten kierunek jest właśnie dla CIEBIE!

Mechanika i budowa maszyn to strategiczny kierunek kształcenia, który zapoczątkował powstanie Politechniki Poznańskiej. Podczas studiów zdobędziesz  wszechstronne wykształcenie techniczne. Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Poznańskiej to kierunek studiów, który wykształci Cię jako inżyniera mechanika m.in. na potrzeby Przemysłu 4.0, nowoczesnych sektorów technologicznych i konstrukcyjnych, w których stosuje się zaawansowane rozwiązania z branży IT, robotyzacji oraz projektowania w rzeczywistości wirtualnej. Studiując na tym kierunku uzyskasz umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Nauczysz się materiałoznawstwa, elektrotechniki i elektrotechniki. Poznasz systemy pomiarowe i narzędzia związane z procesem projektowania i symulacji komputerowych stosowanych w innowacyjnych przedsiębiorstwach.

 

I STOPIEŃ STACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW:             - 3,5 roku (7 semestrów)

I STOPIEŃ NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW:             - 4 lata (8 semestrów)

 

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:    

 • zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi  (matematyka, fizyka, informatyka)
 • zainteresowania związane z techniką i jej wyzwaniami,
 • dociekliwość w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz chęć zrozumienia zasad działania maszyn i urządzeń

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn daje szeroki zakres wiedzy inżynierskiej. W ramach licznych laboratoriów, ćwiczeń i projektów zdobędziesz wiedzę praktyczną. Uzupełnisz ją teoretycznymi podstawami, co pozwoli Ci znaleźć pracę w dającym satysfakcję zawodzie. Tutaj zdobędziesz wiedzę m.in. z takich przedmiotów jak: mechanika techniczna, podstawy konstrukcji maszyn, elementy i układy automatyzacji maszyn, robotyka, wytrzymałość materiałów i konstrukcji, inżynieria jakości i certyfikacja, podstawy diagnostyki maszyn, odlewnictwo, obróbka skrawaniem, przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz obróbka plastyczna. Poznasz również systemy CAx wspierające inżyniera mechanika w codziennej pracy.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn ma ugruntowaną pozycję wśród pracodawców. Jego absolwenci są poszukiwani na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Znajdziesz pracę w nowoczesnych przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem maszyn i urządzeń, jak również przedmiotów codziennego użytku.

 

PRAKTYKI I STAŻE:

Praktyki i staże stanowić będą dla Ciebie istotny element przygotowania zawodowego do przyszłej pracy. Dadzą Tobie możliwość zdobywania osobistych doświadczeń zawodowych w oparciu o wiedzę teoretyczną uzyskaną podczas studiów. 

Jako student Wydziału Inżynierii Mechanicznej będziesz miał możliwość realizacji praktyk zawodowych w takich przedsiębiorstwach, jak np.: Alvo Sp. z o.o., Amica S.A., Apator Powogaz S.A., Avanti-Tools Sp. z o.o., FAMOT Pleszew Sp. z o.o., Gestamp Polska Sp. z o.o., Getinge IC Production Poland Sp. z o.o., GlaxoSmithKline, HOMAG Polska Sp. z o.o., INTREX sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., MAHLE Polska Sp. z o.o., Modertrans Poznań Spółka z o.o., Phoenix Contact Wielkopolska, Plastic Omnium Auto Sp. z o.o., P.P.H. WObit E.K.J. Ober S.C., Promag S.A., Solaris Bus& Coach Sp. z o.o., Thule Sp. z o.o., Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp.k.

 

KARIERA PO STUDIACH:

Zostając absolwentem Mechaniki i budowy maszyn możesz pracować m.in. jako:

 •  konstruktor wyrobów,
 •  technolog - projektując procesy technologiczne i programując maszyny numeryczne,
 •  inżynier produkcji - zajmując się organizacją, analizą i optymalizacją procesów technologicznych,
 •  specjalista ds. jakości produkcji - kontrolując wyroby i materiały,
 •  specjalista ds. utrzymania ruchu - dbając o ciągłą pracę urządzeń i linii produkcyjnych oraz zajmując się nadzorem nad usuwaniem awarii,
 •  doradca techniczny ds. produkcji i kontroli jakości.

 

   Ponadto będąc absolwentem kierunku przygotowany jesteś do pracy w:

 •   przemyśle zajmującym się projektowaniem oraz wytwarzaniem wyrobów mechanicznych, mi.in. w branży automotive, lotniczej, maszynowej,
 •   biurach projektowych,
 •   jednostkach akredytacyjnych, technicznego oraz jakościowego odbioru produktów i materiałów,
 •   ośrodkach naukowo−badawczych i centrach doskonałości.

 


 

 

MECHATRONIKA

Chcesz sam zaprojektować i zbudować drukarkę 3D? Chcesz wiedzieć jak konstruować i programować roboty mobilne? Mechatronika jest dla Ciebie!

Mechatronika to obecnie interdyscyplinarny kierunek studiów, który jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. Inżynierskie połączenie i współdziałanie wymienionych nauk technicznych jest zorientowane na projektowanie i wytwarzanie wielofunkcyjnych wyrobów działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku. Nauczymy Cię m.in.: mechaniki, elektroniki, elektrotechniki, automatyki, robotyki czy informatyki. Mechatronika na Politechnice Poznańskiej dostarczy Tobie również wiedzy z programowania mikrokontrolerów i systemów automatyki oraz zastosowania metod sztucznej inteligencji w sterowaniu.

Głównym celem zajęć jest przekazanie przyszłym inżynierom wiedzy praktycznej, zdobywanej w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, obejmujących przedmioty takie jak projektowanie urządzeń precyzyjnych, zastosowanie systemów komputerowych w automatyzacji maszyn i urządzeniach technologicznych, programowanie sterowników i syste­mów komputerowych, projektowanie elektronicznych układów sterowa­nia i pomiarów, robotyka oraz zastosowane sztucznej inteligencji.

 

I STOPIEŃ STACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW:             - 3,5 roku (7 semestrów)

I STOPIEŃ NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW:             - 4 lata (8 semestrów)

 

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:    

 •  zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi  (matematyka, fizyka, informatyka)
 •  zainteresowania związane z techniką i jej wyzwaniami (w szczególności mechanika i elektronika)
 •  dociekliwość w rozwiązywaniu problemów technicznych
 •  chęć zrozumienia zasad działania maszyn i urządzeń

Na I stopniu studiów zdobędziesz wiedzę m.in. z takich przedmiotów jak: mechanika, grafika inżynierska, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy automatyki, elektrotechnika, elektronika, czujniki i elementy pomiarowe, mikrokontrolery, języki programowania. Poznasz również zagadnienia związane z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji w sterowaniu, projektowaniem systemów automatyki, komputerowego sterowania maszyn.

 

PRAKTYKI I STAŻE:

Wydział Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej  współpracuje  z wieloma przedsiębiorstwami dającymi możliwość odbycia praktyk zawodowych m.in. w zakresie: budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych; obsługi oraz użytkowania programów wspomagających projektowanie układów sterowania; programowania sterowników PLC, systemów informatycznych i systemów wbudowanych; sterowania i nadzorowania zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

Jako student Wydziału Inżynierii Mechanicznej będziesz miał możliwość realizacji praktyk zawodowych w takich przedsiębiorstwach, jak np.: Aesculap Chifa Sp.z o.o., AMICA SA, B&R Automatyka Przemysłowa Sp., INTREX Sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp z o.o., Mahle Polska Sp z o.o., MANN + HUMMEL FT Poland Sp z o.o. Sp.k., Mitsubishi Electic Europe B.V. Sp. z o.o., Modertrans Poznań Sp. z o.o., Phoenix Contact Sp. z o.o., P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c, Pratt & WHITNEY, Renex, Ruuki Polska Sp. z o.o., Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o., Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., Ster Sp. z o.o., Volkswagen Poznań.

 

KARIERA PO STUDIACH:

Zostając absolwentem Mechatroniki możesz pracować m.in. jako:

 •  konstruktor mechatronik/automatyk - potrafiący zaprojektować i połączyć podzespoły mechaniczne, elektryczne, układy sterowania oraz różnego typu czujniki,
 •  specjalista utrzymania ruchu - nadzorujący zautomatyzowane linie produkcyjne i zapewniający sprawność techniczną urządzeń technologicznych,
 •  programista systemów automatyki - tworzący i wdrażający aplikacje przemysłowe z wykorzystaniem sterowników PLC,
 •  projektant systemów wbudowanych - projektujący i programujący systemy bazujące na mikrokontrolerach i komputerach jednoukładowych,
 •  inżynier ds. testów i walidacji - zajmujący się weryfikacją podzespołów mechatronicznych używanych podczas produkcji i nadzorem nad poprawnością działania wytwarzanych komponentów.

 

 Ponadto będąc absolwentem kierunku przygotowany jesteś do pracy w:

 • przemyśle zajmującym się projektowaniem maszyn i urządzeń wyposażonych w złożone układy sterowania m. in. w branży automotive, maszynowej, elektronicznej.
 • start-up’ach, biurach projektowych i doradztwa technicznego wdrażających innowacyjne rozwiązania techniczne w przemyśle
 • jednostkach akredytacyjnych, technicznego oraz jakościowego odbioru wyrobów,
 • ośrodkach naukowo−badawczych i centrach doskonałości.