Galeria

XIX Ogólnopolski Konkurs o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym.

Dnia 13 grudnia 2019 roku w Tomu Technika NOT w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XIX Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym.

Z przyjemnością informujemy, że praca mgra inż. Michała Zielinskiego  pt. Konstrukcja serwonapędu piły tarczowej sterowanej numerycznie do precyzyjnego cięcia wałków (promotor prof. dr hab. inż. Roman Staniek) zajęła 2 miejsce.

Wyróżnienie zdobyła praca dyplomowa mgra inż. Michała Rysia pt. Konstrukcja i technologia manipulatora podającego napisana pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Jana Żurka.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym dyplomantom i ich promotorom.