Galeria

Akredytacja - inżynieria materiałowa

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych wraz z European Network for Accreditation of Engineering Education w uznaniu wysokiej jakości kształcenia udzieliła akredytacji dla kierunku inżynieria materiałowa.

Akredytacja została udzielona na lata od 2018/2019 do 2022/2023.