Galeria

Zespołowa nagroda I stopnia JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe

Sukces naukowców z Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych

Zespołowa nagroda I stopnia JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe została przyznana zespołowi w składzie prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski; dr hab. inż. Bartosz Gapiński, prof. PP; dr inż. Michał Jakubowicz; dr inż. Karol Grochalski z Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych Instytutu Technologii Mechanicznej. Zespół opublikował w 2020 roku cykl 18 artykułów w czasopismach o wysokiej pozycji naukowej, o czym świadczy świadczy łączna wartość współczynnika IF wynosząca 48,146 oraz liczba punktów wynosząca zgodnie z obecnym wykazem 2580. Łączna liczba cytowań artykułów w roku ich publikacji wynosi według bazy Scopus 37, a w bazie Web of Science 19.
Ponadto artykuł dra Michała Jakubowicza pt. Accuracy of roundness assessment using air gauge with the slot-shaped measuring nozzle, był najczęściej pobieraną publikacją wg wy-dawnictwa Elsevier w pierwszym kwartale 2020 roku.

GRATULACJE!


od lewej: dr hab. inż. Bartosz Gapiński, prof. PP, dr inż. Karol Grochalski, dr inż. Michał Jakubowicz, prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski