OUTgoing

Zasady rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2021/2022
Utworzono: 15.12.15 21:14
Ostatnia modyfikacja: 20.12.10 20:59

 

REKRUTACJA 2021 / 2022

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie Erasmus+ proszone są o pobranie następujących plików:

- Formularz Zgłoszeniowy

- Dane Rekrutacyjne

- Prezentacja Erasmus

 

UWAGA

Uzupełniony komplet dokumentów można składać u koordynatora wydziałowego do dnia 17.01.2020 r. w formie elektronicznej

konsultacje odbywają się w kazdą wtorek od 9.45 do 11.15

https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/dar-uch-jgu

 

Informujemy, że nie ma możliwości wyjazdów na 1 semestr studiów magisterskich oraz na semestry w których odbywa się obrona pracy inżynierskiej lub magisterskiej

Lista aktualnych umów bilateralnych jest dostępna pod adresem:

https://www.put.poznan.pl/pl/wyjazdy-na-studia-w-ramach-programu-erasmus...

Pliki:
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon 151215211445_la.doc181.5 KB
Microsoft Office document icon 151215211445_tr.doc60.5 KB
Plik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY21.04 KB
Plik DANE REKRUTACYJNE20.78 KB
PDF icon PREZENTACJA ERASMUS486.78 KB
dr inż. Dariusz Bartkowski
adiunkt badawczo-dydaktyczny
Koordynator Wydziałowy programu ERASMUS+
Utworzono: 16.04.04 09:38
Ostatnia modyfikacja: 20.12.10 21:00

dr inż. Dariusz BARTKOWSKI
dariusz.bartkowski@put.poznan.pl
tel.  61 665 2665
pokój 645, BM

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywają się we wtorki w godz. 9.45 - 11.15 on-line (https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/dar-uch-jgu)

Koordynator zajmuje się rekrutacją Studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus+.

Koordynator NIE zajmuje się rekrutacją na praktyki.

dr inż. Dariusz Bartkowski
adiunkt badawczo-dydaktyczny
Erasmus - informacje ogólne
Utworzono: 16.12.13 11:18
Ostatnia modyfikacja: 20.12.10 21:01

Informacje dla studentów zainteresowanych wyjazdami na studia za granicę w roku akademickim 2021/2022 w ramach programu Erasmus+ opublikowane są na stronie internetowej: https://www.put.poznan.pl/pl/studia-erasmus

Dokumenty można składać u koordynatora wydziałowego do dnia 17.01.2021 r.

Kto może wyjechać?

Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria:
1. Być aktualnie studentem Politechniki Poznańskiej na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia.

2. Nie można zaplanować wyjazdu na 1 semestr 2 stopnia studiów

3. Być (w momencie wyjazdu) studentem przynajmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia.

4. Nie może przebywać w trakcie stypendium na urlopie dziekańskim

Przy wyborze Studentów będą brane pod uwagę:

1. Dotychczasowe osiągnięcia studenta (np. średnia ocen ze studiów – średnia za ostatni zakończony semestr oraz średnia za cały tok studiów)

2. Stopień znajomości języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą

3. Aktywność studenta (zaangażowanie w Erasmus Student Network lub innej organizacji studenckiej, aktywność w kołach naukowych, wolontariat, reprezentacja Uczelni w zawodach sportowych itp.

Erasmus Day 2019
dr inż. Dariusz Bartkowski
adiunkt badawczo-dydaktyczny