Postępowania awansowe: Doktoraty


Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Jędrzej Komolka
Porównawcze badania właściwości technologicznych i eksploatacyjnych ostrzy skrawających z konwencjonalnej i spiekanej stali szybkotnącej


Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk, Politechnika Poznańska
Streszczenie: Streszczenie PL ENG

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Eugene Feldstein, Uniwersytet Zielonogórski Recenzja
prof. dr hab. inż. Jan Burek, Politechnika Rzeszowska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Paweł Muszyński
Układ chłodzenia form wtryskowych stosowany w warunkach dynamicznych zmian temperatury (RHCM)
Injection moulds cooling system used for rapid temperature changes (RHCM)

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Roman Staniek, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Krzysztof Mrozek, Politechnika Poznańska
Streszczenie: Straszczenie ENG PL

Recenzenci:
dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL, Politechnika Lubelska Recenzja
dr hab. inż. Dariusz Sykutera, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika
mgr inż. Tomasz Jedliński
Opracowanie konstrukcji oraz badania innowacyjnych słupów oświetleniowych z cechami bezpieczeństwa biernego
Development of the structure and studies of innovative lighting columns with passive safety features

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika

Promotor:
dr hab. inż. Jacek Buśkiewicz, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Paweł Fritzkowski, Politechnika Poznańska
Streszczenie: Streszczenie PL ENG

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Maria Kotełko, Politechnika Łódzka Recenzja
prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, Wojskowa Akademia Techniczna Recenzja
prof. dr hab. inż. Maria Kotełko, Politechnika Łódzka Recenzja
prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, Wojskowa Akademia Techniczna Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
poniedziałek, 5. Lipiec 2021

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Stanisław Pabiszczak
Projektowanie, technologia i badania tocznej przekładni mimośrodowej
Design, technology and research of the eccentric rolling transmission

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Roman Staniek, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Adam Myszkowski, Politechnika Poznańska
Streszczenie:

Recenzenci:
dr hab. inż. Dariusz Lipiński, Politechnika Koszalińska Recenzja
dr hab. inż. Piotr Pawełko, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
poniedziałek, 5. Lipiec 2021

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika
mgr inż. Iwona Wstawska
Belki na podłożu sprężystym o zmiennych właściwościach


Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika

Promotor:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki, Politechnikna Poznańska, em.
Streszczenie: Streszczenie PL

Recenzenci:
dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG, Politechnika Gdańska Recenzja
prof. dr hab. inż. Radosław Mania, Politechnika Łódzka Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
poniedziałek, 31. Maj 2021

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Marcin Jóźwiak
Analiza wpływu parametrów wody chłodzącej skraplacza na efektywność energetyczną upustowo-kondensacyjnej turbiny parowej
The analysis of influence of cold condenser cooling water parameters on energetic efficiency of extraction-condensing steam turbine

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Leon Bogusławski, em. prof. PP, Politechnika Poznańska-em.
Streszczenie: Streszczenie ENG
Streszczenie: Streszczenie PL

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Witold Elsner, Politechnika Częstochowska Recenzja
prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński, Politechnika Gdańska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
poniedziałek, 26. Kwiecień 2021

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika
mgr inż. Mikołaj Bilski
Badania współczynnika Poissona mikroskopowych modeli materiałów za pomocą symulacji komputerowych
Study of Poisson's ratio of microscopic models of materials using computer simulations

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika

Promotor:
dr hab. Tomasz Stręk, Politechnika Poznańska
Streszczenie: Streszczenie PL ENG

Recenzenci:
dr hab. inż. Dariusz Perkowski, Politechnika Białostocka Recenzja
prof. dr hab. Andrzej Radowicz, Politechnika Świętokrzyska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
poniedziałek, 15. luty 2021

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Roman Rogacki
Badania nas redukcją wpływu zmienności czynników eksploatacyjnych na równomierność wysiewu przy siewie rzędowym
Research on reducing the impact of variability of operating factors on the uniformity of sowing within a drill sowing

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, Politechnika Poznańska
Streszczenie: Streszczenie

Recenzenci:
dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, Politechnika Opolska Recenzja
prof. dr hab. inż. Adam Lipiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
wtorek, 22. Grudzień 2020

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Dominik Wojtkowiak
Analiza procesu perforacji kompozytowych pasów transportujących i napędowych w aspekcie kształtowania cech konstrukcyjnych narzędzi wykrawających
The analysis of the perforation process of composite conveyor and drive belts in terms of the design process of punching tools

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Krzysztof Talaśka, Politechnika Poznańska
Streszczenie: Streszczenie PL
Streszczenie: Streszczenie ENG

Recenzenci:
dr hab. inż. Sławomir Żółkiewski, Politechnika Śląska Recenzja
dr hab. inż. Robert Zalewski, Politechnika Warszawska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
wtorek, 22. Grudzień 2020

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Emil Wróblewski
Wpływ mikrogeometrii powierzchni bocznej tłoka na sprawność mechaniczną silnika spalinowego
The influence of microgeometry of the piston lateral surface on the mechanical efficiency of a combustion engine

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Antonii Iskra, emeryt, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Maciej Babiak, Politechnika Poznańska
Streszczenie: Streszczenie PL
Streszczenie: Streszczenie ENG

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Stefan Żmudzki, Akademia Morska w Szczecinie Recenzja
prof. dr hab. inż. Jerzy Girlter, Politechnika Gdańska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
poniedziałek, 30. Listopad 2020

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Michał Kowal
Predykcja i kompensacja odkształceń termicznych przekładni śrubowo – tocznych w posuwowych napędach obrabiarek sterowanych numerycznie
Prediction and compensation of thermal deformations of the ball screw transmission in machine tools

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Roman Staniek, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Tomasz Bartkowiak, Politechnika Poznańska
Streszczenie: Streszczenie PL ENG

Recenzenci:
dr hab. inż. Mirosław Pajor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja
prof. dr hab. inż. Janusz Śliwka, Politechnika Śląska w Gliwicach Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 29. Maj 2020

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Jakub Wojciechowski
Wyznaczanie pozycji obiektów w otoczeniu robota przemysłowego na podstawie zdjęć i chmur punktów
Pose estimation of objects in the surroundings of industrial robots based on images and point clouds

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska
Streszczenie: Jakub Wojciechowski

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja
dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, Politechnika Koszalińska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 28. luty 2020

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Mariusz Bożek
Ocena efektywności procesu wytwarzania z uwzględnieniem wybranych aspektów kontroli jakości
Evaluation of the effectiveness of a manufacturing process by applying selected aspects of quality control

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Agnieszka Kujawińska, Politechnika Poznańska
Streszczenie: Streszczenie PL
Streszczenie: Streszczenie EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Bożena Skołud, Politechnika Śląska Recenzja
dr hab. inż. Anna Budruk, Politechnika Wrocławska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 20. Grudzień 2019

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika
mgr inż. Michał Grenda
Wytrzymałość i stateczność miejscowa belek cienkościennych o zmodyfikowanych przekrojach ceowych
Strength and local buckling of thin-walled beams with modified C-sections

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika

Promotor:
dr hab. inż. Piotr Paczos, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr Marcin Rodak, Politechnika Poznańska
Streszczenie: Streszczenie pracy

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Recenzja
prof. dr hab. inż. Maria Kotełko, Politechnika Łódzka Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 29. Listopad 2019

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Patrycja Bałdowska-Witos
Ocena skuteczności materiałowej wybranych faz cyklu produkcyjnego kształtowania butelek do napojów z PET i PLA
Evaluating the material effectiveness of selected phases of the production cycle for shaping PBT and PLA beverage bottles

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, Uniwersytete Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Promotor pomocniczy:
dr hab. Katarzyna Markowska, Politechnika Śląska
Streszczenie: Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzenci:
dr hab. inż. Marek Macko, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Recenzja
prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Politechnika Lubelska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 25. Październik 2019

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika
mgr inż. Eligiusz Idczak
Optymalizacja topologiczna dwufazowych metamateriałów auksetycznych
Topology optimization of two-phase auxetic metamaterials

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika

Promotor:
dr hab. Tomasz Stręk, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Hubert Jopek, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak, Politechnika Łódzka Recenzja
prof. dr hab. Andrzej Radowicz, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 27. Wrzesień 2019

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Piotr Owczarek
Badania zastosowania systemu wizyjnego do nadążnego sterowania manipulatorem
Research on the use of a vision system for the follow-up manipulator control

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
dr hab. inż. Mirosław Pajor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny W Szczecinie Recenzja
dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP, Politechnika Poznańska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 27. Wrzesień 2019

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika
mgr inż. Piotr Tutak
Naprężenia termiczne w chłodnicach powietrza doładowanego powstające w procesie ich walidacji
Thermal stresses in the charge air coolers generated during the validation process

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, mechanika

Promotor:
dr hab. Tomasz Stręk, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Paweł Fritzkowski, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. Artur Maciąg, Politechnika Świętokrzyska Recenzja
dr hab. inż. Dariusz Perkowski, Politechnika Białostocka Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 27. Wrzesień 2019

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Kazimierz Czapczyk
Badania właściwości mechanicznych i tribologicznych nanokompozytowej powłoki Ni-P/Si3N4 osadzanej metodą redukcji chemicznej na stopie aluminium AW-7075 stosowanym na części maszyn
Investigations of mechanical and tribological properties of nanocomposite Ni-P/Si3N4 coating deposited by chemical reduction method on aluminum alloy AW-7075 used on machine parts

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Piotr Siwak, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Maria Trzaska, Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie Recenzja
dr hab. inż. Nornert Radek, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 5. Lipiec 2019

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Tadeusz Chwalczuk
Warstwa wierzchnia stopu Inconel 718 po toczeniu ze wspomaganiem laserowym
Surface layer of Inconel 718 after laser assisted turning

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Damian Przestacki, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. inż. Jan Burek, Politechnika Rzeszowska Recenzja
dr hab. inż. Norbert Radek, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna

Data nadania stopnia:
piątek, 31. Maj 2019

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Paweł Grobelny
Ocena wybranych parametrów topografii powierzchni materiałów metalowych otrzymanych technikami przyrostowymi
Evaluation of selected parameters of surface topography of metal materials obtained by additive techniques

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Natalia Makuch-Dziarska, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, Politechnika Rzeszowska Recenzja
dr hab. Grzegorz Królczyk, Politechnika Opolska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 12. Kwiecień 2019

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Karol Grochalski
Kompensacja wpływu warunków termicznych na profilometryczne pomiary nierówności powierzchni
Compensation of the thermal conditions influence on the profilometric surface asperities measurements

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Bartosz Gapiński, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus, Politechnika Rzeszowska Recenzja
dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, Politechnika Koszalińska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 14. Grudzień 2018

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Katarzyna Peta
Ocena lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach ciepła za pomocą sztucznych sieci neuronowych
Evaluation of brazed joints in automotive heat exchangers using artificial neural networks

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Jan Żurek, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Adam Piasecki, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Bożena Skołud, Politechnika Śląska Recenzja
dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 16. Listopad 2018

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
mgr inż. Kamil Kowalski
Otrzymywanie i właściwości ultradrobnoziarnistych biokompozytów na bazie magnezu i bioceramiki
Preparation and properties of ultrafine-grained biocomposites based on magnesium and bioceramics

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. inż. Tomasz Brylewski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Recenzja
dr hab. inż. Dariusz Oleszak, Politechnika Warszawska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 21. Wrzesień 2018

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Robert Koteras
Wpływ łączenia skanów na dokładność pomiaru skanerem optycznym
The effect of combining scans on the accuracy of the measurement with an optical scanner

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Andrzej Gessner, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 27. Kwiecień 2018

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Damian Grajewski
Badanie interakcji dotykowej w rzeczywistości wirtualnej z zastosowaniem robota typu Delta
Study of tactile interaction in Virtual Reality using Delta robot

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Filip Górski, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Politechnika Wrocławska Recenzja
dr hab. inż. Mirosław Pajor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 26. Styczeń 2018

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Wiesław Kuczko
Sposób szybkiego wytwarzania kompozytowych modeli z tworzyw sztucznych
Rapid method of fabrication of composite plastic models

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 26. Styczeń 2018

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Frederik Stefański
Badania wzmacniacza elektropneumatycznego typu dysze–przesłona z przetwornikiem piezoelektrycznym
Research of an electro-pneumatic flapper-nozzle type valve driven by a piezoelectric actuator

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
dr hab. inż. Mirosław Pajor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 22. Grudzień 2017

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
mgr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera
Struktura i właściwości izotaktycznego polipropylenu modyfikowanego żywicą siloksanowo-silseskwioksanową i pochodnymi sorbitoli
Structure and properties of isotactic polypropylene modified with siloxane-silsesquioxane resin and sorbitol derivatives

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr Maria Laura Di Lorenzo, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) we Włoszech
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. inż. Aleksander Prociak, Politechnika Krakowska Recenzja
dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, Politechnika Warszawska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 24. Listopad 2017

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Justyna Trojanowska
Metodyka wieloregułowego harmonogramowania przepływu produkcji w systemie produkcyjnym ze zidentyfikowanym zasobem krytycznym
Methodology of multi-rule production flow scheduling in a production system with an identified critical resource

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Edward Pająk, em. Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Bożena Skołud, Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 24. Listopad 2017

Strony